Gymnasiearbeten

Vill du ingå i en projektgrupp där du får arbeta likt en forskare inom ditt valda ämne? Vi erbjuder stöd och inspiration inom de naturvetenskapliga ämnena, teknik och matematik.

Vi samarbetar med forskare vid KTH och Stockholms universitet för att erbjuda inspiration och stöd i gymnasiearbetet. Viss möjlighet finns också att hjälpa enstaka elever med frågor som inte direkt rör temana för de olika projektgrupperna.