Mätning av strålning från svamp

Få hjälp med eget projekt

Vi har möjlighet att bistå med utrustning och kunnande i ett antal områden inom fysik, matematik och teknik. Då efterfrågan på blandade teman är stor så tar vi endast emot elever från våra partnerkommuner och partnerskolor i dessa projekt.

Plats: Vetenskapens Hus
Målgrupp: gymnasieelever som går NV/TK-program
Ämne: fysik, matematik och teknik
Kontakt: fysik@vetenskapenshus.se


Exempel på utrustning/områden

Radioaktivitet

Vi har mätutrustningar för mätningar av radioaktiva ämnen. Framför allt kan vi mäta cesiumhalt i exempelvis svampar. Vi kan också mäta förekomsten av radon i hus och i vattenprover.

Supraledning

Ni kan komma till våra laboratorium och mäta hur resistansen varierar med olika temperatur på två prover av olika supraledande ämnen. Ett sådant experiment där man bestämmer kritiska temperaturen för ett supraledande ämne är ett bra komplement vid arbeten som handlar om supraledning.

Ljusmätningar

Vi har spektrometrar för avancerade mätningar av ljusintensitet vid olika våglängder. Möjliga tillämpningar är absorbtionsmätningar eller spektralanalys av olika källor (lampor, solen eller annat).

3D-skrivare

Vi har ett antal 3D-skrivare som kan användas för att skriva ut delar i ert gymnasieprojekt.

Matematik

Det finns viss möjlighet att låna utrustning eller få hjälp med gymnasiearbeten inom kryptering, matematisk analys av ljud och musik samt frågeställningar inom oändliga mängder eller kombinatoriska spel.