Mineral - en grå sten med mörka kristaller

Geologins dag

Hur kan vi observera klimat och miljö på vår planet via satellitbilder? Vad betyder mineral för oss människor och vad använder vi dem till? Vad kan små pollenkorn berätta om klimatförändringar?

I september arrangerar Vetenskapens Hus, Institutionen för geologiska vetenskaper och Institutionen för naturgeografi aktiviteter för skolan.

Information om Geologins dag

Detta gjorde vi 2023

Mineraldetektiven

Tillsammans utforskar vi stenarnas spännande värld och inspireras av mineral i vackra färger och former. Eleverna får bekanta sig med geologiska begrepp samt utforska egenskaper hos några mineral som bygger upp jordskorpans bergarter. Vi lyfter också upp exempel på mineralens stora betydelse för människan och vad vi använder dem till.
Eleverna får till besöket ta med sig varsin sten som de kan få identifierad av en expert.

Plats: Geovetenskapens hus, Frescati
Målgrupp: mellanstadiet

Miljöarbete med ögon från rymden

Hur använder forskarna satellitbilder och elektroniska sensorer för att göra jordobservationer och bättre förstår miljön och klimatets påverkan på vatten och växter? Träffa forskare/lärare och se med egna ögon! Eleverna får själva undersöka satellitbilder.

Plats: Geovetenskapens hus, Frescati
Målgrupp: högstadiet/gymnasiet

Små pollenkorn är pusselbitar i att förstå klimatförändringar

Vi tittar tillbaka i tiden genom mikroskop för att upptäcka små små pollenkorn i prover från bottnen på sjöar och våtmarker. De här små guldkornen berättar om forna tiders vegetation och klimat. De hjälper forskarna att lägga pusslet för att bättre förstå hur klimatsystemet fungerar. Eleverna får titta på olika pollenkorn i mikroskop och besöka laboratorier med klimatarkiv.

Plats: Geovetenskapens hus, Frescati
Målgrupp: mellanstadiet

Anmälan

Anmälan är nu stängd och öppnar i augusti 2024.

Kontakt

biologi@vetenskapenshus.se