Bidra med din forskning

Bidra med din forskning

Inspirera unga till en framtid inom forskning. Som forskare är du en viktig förebild och kan bidra till ökad kännedom om spännande studie- och yrkesval för unga. Vi hjälper dig att nå ut och samarbetar regelbundet med forskare i såväl ordinarie verksamhet som vid större evenemang. Hur vill du vara med och bidra och synas i vår verksamhet?

Kontakta föreståndare Marcus Angelin, marcus.angelin@vetenskapenshus.se om du har frågor eller idéer.

Forskare i samtal 2023 under ForskarFreda

Möt elever

Medverka i den nationella plattformen “Låna en forskare” och bli utlånad till skolor.

Du väljer själv om du gör ditt besök på plats eller digitalt. Under besöket berättar du om ditt ämne eller hur det är att arbeta som forskare. När vill du bli utlånad till skolan?

Forskare samtalar med elever

Bidra till utveckling

Din forskning kan ge viktiga perspektiv i skolans ordinarie undervisning.

Vår basverksamhet bygger på att skolklasser besöker oss och laborerar ”på riktigt”. Alla våra program kopplar till relevanta delar i kurs- och ämnesplanerna. Kanske kan din forskning passa som inslag i ett av våra program?

Evenemang

Samtliga av våra evenemang vänder sig till unga. Bidra med en föreläsning, ett seminarium eller möt en elevgrupp och visa runt dem i din forskarmiljö.

Sophia Hober, professor i molekylär bioteknologi på KTH, föreläste online om antikroppar mot Covid-19 under ForskarFredag 2020.

Fortbilda lärare

Vi anordnar föreläsningar och webbinarier inom olika ämnesområden. Det är ett enkelt sätt för dig att sprida kunskap om ditt forskningsområde till elever, lärare, och andra intresserade.

Lärarfortbildningar är en viktig verksamhet för att ge lärare möjlighet att förkovra sig inom sitt ämnesområde. Det kan vara såväl föreläsningar som praktiska övningar, kopplade till ett forskningsområde. Vi stödjer gärna dig med kunskap om relevans av ämnet och koppling till grund- och gymnasieskolans kurs- och ämnesplaner.

Inslag av forskning i våra skolprogram

Vår basverksamhet bygger på att skolklasser besöker oss och laborerar ”på riktigt”. Alla våra program kopplar till relevanta delar i kurs- och ämnesplanerna. Kanske kan din forskning passa som inslag i ett av våra program?

Gymnasiearbeten

På Vetenskapens Hus stöttar vi årligen ett antal gymnasieprojekt med engagerade och intresserade elevgrupper. Ofta samarbetar vi med aktiva forskare som deltar i olika delar av projekten. Vi hjälper också gärna till att förmedla kontakt när det finns forskare som är intresserade av att vara med och bihandleda projekt.

Har du idéer?

Självklart är du välkommen att höra av dig om du har egna idéer kopplat till samverkan mellan universitet och ungdomsskola.

Kontaktuppgifter

Marcus Angelin
Tfn: 08-790 98 18

Våra ägare
I samverkan med
Sponsorer
KTH logotyp
Stockholms stads logotyp
AstraZenecas logotyp
Scanias logotyp