Om webbplatsen

Webbplatsen är utvecklad för att validera enligt HTML5 och CSS 3. Webbplatsen ska gå att använda även om du inte har stöd för Javascript och/eller Flash. Webbplatsen är kopplad till webbaserade formulär och ett system för att hantera bokningar av våra aktiviteter. Vetenskapens Hus är en del av KTH och Stockholms universitet.

Kontakta oss

Mejl: webb@vetenskapenshus.se
Telefon: 08-790 98 22

Tillgänglighetsredogörelse

Vetenskapens Hus står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Nedan beskrivs hur vetenskapenshus.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan kontakta oss om du upptäcker sådant som inte är tillgängligt.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som är bristfälligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från webbplatsen som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du kontakta oss. Svarstiden är normalt 3 arbetsdagar via mejl.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Vi ber dig att tänka på att inte skriva uppgifter om egna eventuella funktionsnedsättningar. Tänk på att det du sänder till oss blir allmän handling, vilket ofta betyder att vem som helst kan ta del av det. Om du vill vara anonym ska du inte skriva ditt namn eller kontaktuppgifter när du kontaktar oss. Men vill du ha svar måste du förstås berätta hur vi ska nå dig.

Rapportera tillgänglighetsbrister till oss genom att mejla webb@vetenskapenshus.se.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn av lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du Kontakta Myndigheten för digital förvaltning (extern webbplats) och påtala det.

Brister i tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Vi är medvetna om brister gällande följande delar av webbplatsen. Vårt tillgänglighetsarbetet baseras på internationell standard WCAG 2.1, nivå AA.

Brister på webbsidor och i bokningssystem

RiktlinjeBristÅtgärdas
PDF-filer och andra dokument
R88På vår webbplats har vi PDF-filer som inte är tillgänglighetsanpassade. Vi arbetar med att omvandla dessa till webbsidor, tillgänglighetsanpassa PDF-filerna och rensa i resterande.Q4 2023

Slutgiltig bedömning och åtgärder

Vår ambition har varit att fastställa slutlig bedömning av alla kända tillgänglighetsproblem senast 31 mars 2024. Information om brister publiceras därefter löpande. För kvarstående brister åberopar vi undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Hur vi har testat webbplatsen

Vetenskapens Hus har acceptanstestat webbplatsen i flera steg. Vi har under kvartal tre 2023 gjort en tillgänglighetsanalys av webbplatsen för att anpassa webbplatsen till kraven enligt lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Senaste bedömningen gjordes i december 2023.

Webbplatsen publicerades i januari 2024.

Denna redogörelse uppdaterades den 3 januari 2024.