Science on Stage

Science on Stage är ett nätverk av lärare inom naturvetenskap, matematik och teknik som finns i Sverige och Europa. Vartannat år anordnas en festival med fortbildning och en plattform för utbyte och inspiration.

Läs mer om Science on Stage och ta del av vårt utbud av lärarmaterial.

Kontakt

Om du vill veta som händer i inom Science on Stage Sverige så följer du det enklast via vår Facebookgrupp eller kontaktar organisationen direkt.