Två tjejer spelar schack

Mentorsprogram i matematik

Stockholms stads kommunala skolor erbjuder ett mentorsprogram i matematik för särskilt begåvade elever födda 2012-2014 läsåret 24-25.

Skolan kan, i samåd med vårdnadshavare, anmäla elever som lätt uppnår kunskapsmålen i matematik och som bedöms behöva mentorsstöd utöver skolans undervisning.

Preliminära tider för höstterminen 2024: torsdagar kl. 16:30-17:30.

Anmälan öppnar i samband med terminsstarten, men du kan alltid kontakta oss om du har elever som är intresserade av att delta.

Syftet med programmet

Vi vill erbjuda elever som behöver extra utmaningar inom ämnet möjlighet att träffa en mentor vid Vetenskapens Hus. Mötena sker en gång i veckan i små grupper och leds huvudsakligen av matematikstudenter. Ambitionen är att erbjuda eleverna såväl matematiska utmaningar som ett socialt sammanhang där de kan träffa kamrater med liknande intressen. Mentorsprogrammet erbjuds för elever i åk 4-6 i Stockholms stads kommunala skolor.

Bakgrund

Enligt Stockholms stads handlingsplan, för att möta särskilt begåvade elevers behov i skolan, betraktas särskild begåvning framför allt som en individuell potential som kan leda till utmärkta prestationer. För en optimal utveckling av särskilt begåvade elever krävs bland annat lämpligt bemötande, anpassad undervisning och målmedvetet arbete. I den kontexten kan en meningsfull kontakt med mentorer – som kan vägleda, utmana och agera som förebild – ha stor betydelse för elevens utveckling. 

Ansvariga för projektet:

Elin Ottergren,
projektledning i Vetenskapens Hus

Attila Szabo,
Utbildningsförvaltningen Stockholms stad

Lars Wallinder,
enhetschef FoU-enheten, 
Utbildningsförvaltningen Stockholms stad

Kontakt: mentor@vetenskapenshus.se

Stockholms stads logotyp