Priser och villkor

Här kan du ta del av vad som gäller för dig som är partner med oss respektive inte är partner. Inför din bokning ska du ta del av våra om- och avbokningsregler och inför ditt besök ska du ha läst igenom våra trivselregler.

Skolor med partnerskap

Din bokningskod
Skolprogram

Enskild skola eller kommun som har överenskommelse med oss besöker oss utan extra kostnad eftersom avgiften redan är betald av huvudman.

Lärarfortbildningar

Enskild skola eller kommun som har överenskommelse med oss har fri tillgång till våra datumsatta lärarfortbildningar eftersom avgiften redan är betald av huvudman. Som enskild lärare eller som lärarlag anmäler ni er med skolans bokningskod. Vi genomför generellt fortbildningar om minst 8 deltagare är anmälda.

Du kan även beställa en fortbildning efter egna önskemål specifikt för ditt lärarlag. Kontakta oss för prisuppgift.

Kostnad överenskommelse

Kontakta oss för kostnadsuppgift för överenskommelse.

Priser för skolor utan partnerskap

Skolprogram

Enskild skola eller kommun som inte är partner med oss faktureras per aktivitet halvårsvis.

EleverTid (min)Pris (kr)
Halvklass (1-17)75-902 000
150-1803 000
Helklass (18-34)75-903 000
150-1805 000

OBS! Besöker ni oss flera gånger under läsåret kan det vara värt att ingå partnerskap.

Lärarfortbildningar

Tillhör du en skola eller kommun som inte är partner med oss så är kostnaden för en fortbildning 1 500 kr/person, om inget annat anges. Du faktureras i efterhand. Vi genomför generellt fortbildningar om minst 8 deltagare är anmälda.

Önskar du och ditt lärarlag en fortbildning specifikt för er så kontakta oss för prisuppgift.

Kostnad överenskommelse

Kontakta oss för kostnadsuppgift och utkast på överenskommelse.

Villkor vid bokning, om- och avbokning

Skolprogram

Din bokning av skolprogram är bindande när du har bekräftat ett bokningsförslag från oss. Bokningen ska vara oss tillhanda senast 3 arbetsdagar innan aktivitetens genomförande. Syftet med besök med skolgrupper ska vara att komplettera undervisningen, inte att ersätta ordinarie undervisning.

Du har alltid möjlighet att av-/omboka skolprogram. Om-/avbokning kan göras 4 veckor före aktivitetens genomförande direkt via länk i bokningsbekräftelsen. Om-/avbokning med kortare varsel pga förhinder ska göras senast tio arbetsdagar före aktivitetens genomförande genom att kontakta oss via telefon. Vid senare av-/ombokning debiteras motsvarande hela besökskostnaden per elevgrupp.

Lärarfortbildningar

Din anmälan till fortbildning är bindande när du fått en bokningsbekräftelse av oss. Du har alltid möjlighet att avboka. Dock ska detta göras senast 3 arbetsdagar före aktiviteten genomförs, om inget annat anges. Vänligen mejla oss snarast. Vid senare avbokning debiteras motsvarande kursavgift. Vi kräver minst 8 deltagare för att en separat bokad fortbildning ska genomföras.

Om ni har gjort en specifik beställning för en grupp lärare/pedagoger och avbokar senare än 10 arbetsdagar debiteras motsvarande kursavgiften.

Kurser på fritiden

Anmälan är bindande och eventuell avanmälan sker skriftligt så snart som möjligt, dock senast en vecka före kursstart. Sen avanmälan ger inte rätt till ersättning. Om bekräftelse av plats på kursen gjorts med swishbetalning så återbetalas inte avgiften, förutom i undantagsfall (läs vidare).

Ersättning ges med presentkort (fler detaljer specificeras per kurs). Återbetalning av kursavgift sker vid långvarig sjukdom som kan styrkas med läkarintyg.

Vid kortvarig sjukdom och andra orsaker som leder till att kursdeltagaren missar ett fåtal tillfällen, utgår inte återbetalning eller ersättning. Eventuella ändringar i kursupplägget kan göras.

Trivselregler laboratorierna vid AlbaNova

För att du som besöker oss ska få ut så mycket som möjligt av ditt besök så har vi gemensamma trivselregler. Det är viktigt att du som medföljande lärare har tagit del av dessa. Besöksledare har rätt att avbryta aktiviteter om deltagarna inte följer våra regler.

Upplägg vid elevgruppsbesök

Vi tar emot skolklasser kl. 9:00 – 17:00 och ett besök tar vanligtvis 1 – 1,5 timme. Det finns skolprogram som genomförs i halvklass (max 17 elever). Önskar du att i ett sådant skolprogram komma med en helklass (max 34 elever) så kan du boka två skolprogram för samma besökstillfälle. Klassen delas då upp i två grupper och gör två skolprogram parallellt med paus emellan. Det finns också skolprogram som genomförs i helklass (max 34 elever). Minimum antal är 8 elever, om inte särskilda skäl föreligger. Kom i god tid före besökets start (15 min).

Tips! Medtag frukt vid besök som är litet längre eller på eftermiddagen.

Lärarens roll vid besöket

Det är viktigt att eleverna är inställda på att arbeta aktivt när de kommer till oss. Du som lärare har ansvar för att hålla ordning på gruppen under besöket.

Om din elevgrupp har några speciella krav som våra besöksledare bör ha kunskap om vid genomförandet av aktiviteten, så meddela detta när du skickar din bokningsförfrågan.

I yngre grupper kan det vara lämpligt att vara minst två medföljande vuxna.

Miljö

Universitetsmiljön vid AlbaNova, där Vetenskapens Hus laboratorier ligger, är fylld av studenter och forskare från KTH och Stockholms universitet. Det är en spännande miljö att uppleva. Vi önskar att våra besökare respekterar att detta är en stor öppen arbetsplats för många människor som kräver arbetsro.

Säkerhet

Aktiviteterna i Vetenskapens Hus (vid AlbaNova) genomförs till stor del i fullt utrustade forskningslaboratorier, varför det är synnerligen viktigt att beakta säkerhetsrutiner. Om dessa informerar din besöksledare när ni är på plats i lokalerna.

Matsäck

Matsäcksplats finns i huset men måste förbokas. Det är ofta många elever på besök samtidigt, så om ni planerat att äta matsäck så visar er besöksledare er var ni kan sitta och äta i huset. Om vädret och platstillgång tillåter så har vi matplats utomhus. Lunchrestaurang och matplatser finns även i intilliggande byggnad i AlbaNova. OBS! Det är inte tillåtet att förtära mat och dryck i våra laborationssalar.

Möte mellan studenter och elever

Ett besök i Vetenskapens Hus innebär ett möte med studenter från KTH eller Stockholms universitet samt ibland forskare. Våra besöksledare introducerar ämnet ni valt och sedan handleds ni i laborationen eller exkursionen. Besöksledaren ger också svar på frågor om hur det är att vara universitetsstudent och vilka framtidsdrömmar en naturvetare, ingenjör eller matematiker kan ha.

Sociala medier

Vänligen använd inte mobiltelefoner så att det stör pågående aktiviteten. Det går bra att fotografera i våra lokaler före och efter den bokade aktiviteten. Om du delar bilder eller andra inlägg i sociala medier kan du gärna tagga dem med #vetenskapenshus. Tänk på att alltid fråga personer om lov innan du fotar dem!

Utvärdering

Dina synpunkter är viktiga för oss så all återkoppling är mycket välkommen!

Trivselregler Bergianska trädgården

För att du som besöker oss ska få ut så mycket som möjligt av ditt besök så har vi gemensamma trivselregler. Det är viktigt att du som medföljande lärare har tagit del av dessa. Besöksledare har rätt att avbryta aktiviteter om deltagarna inte följer våra regler.

Upplägg vid elevgruppsbesök

Vi tar emot skolklasser kl. 9:00 – 17:00 och ett besök tar vanligtvis 1 – 1,5 timme. Det finns skolprogram som genomförs i halvklass (max 17 elever). Önskar du att i ett sådant skolprogram komma med en helklass (max 34 elever) så kan du boka två skolprogram för samma besökstillfälle. Klassen delas då upp i två grupper och gör två skolprogram parallellt med paus emellan. Det finns också skolprogram som genomförs i helklass (max 34 elever). Minimum antal är 8 elever, om inte särskilda skäl föreligger. Kom i god tid före besökets start (15 min).

Tips! Medtag frukt vid besök som är litet längre eller på eftermiddagen.

Lärarens roll vid besöket

Det är viktigt att eleverna är inställda på att arbeta aktivt när de kommer till oss. Du som lärare har ansvar för att hålla ordning på gruppen under besöket.

Om din elevgrupp har några speciella krav som våra besöksledare bör ha kunskap om vid genomförandet av aktiviteten, så meddela detta när du skickar din bokningsförfrågan.

I yngre grupper kan det vara lämpligt att vara minst två medföljande vuxna.

Möte mellan studenter och elever

Ett besök i Vetenskapens Hus innebär ett möte med studenter från KTH eller Stockholms universitet samt ibland forskare. Våra besöksledare introducerar ämnet ni valt och sedan handleds ni i laborationen eller exkursionen. Besöksledaren ger också svar på frågor om hur det är att vara universitetsstudent och vilka framtidsdrömmar en naturvetare, ingenjör eller matematiker kan ha.

Miljön

Besök i Bergianska trädgården går att jämföra med ett besök på ett museum. Alltså är det viktigt att tänka på att man inte får ta något, varken plocka blommor eller annat som man hittar. Däremot får man gärna titta, lukta, fotografera och njuta av allt det vackra och spännande! Det kan gå bra att fotografera våra besöksledare, men fråga först.

Säkerhet

Pollenallergi: Om du har elever som är pollenallergiker så bör du se till att ta med lämpliga läkemedel. Pollen finns både utomhus och i växthusen. I Edvard Andersons växthus finns ett olivträd vars pollen kan orsaka allergisk reaktion.

Ta hjälp av pollenkoll vid utomhusaktiviteter

Matallergi: Under vissa pass i Naturens Hus bjuder vi på små smakprov. Till jul kan det vara en pepparkaka och till aktiviteter som handlar om kärleksliv en liten godisbit. Om du har en eller flera studenter som har kraftig matallergi (exempelvis inte klarar av att vistas i samma lokal som jordnötter) så uppskattar vi om du delger oss detta.

Växter: Ute i Bergianska trädgården och i växthusen finns mängder av olika växter, en del är giftiga. Det är viktigt att eleverna respekterar att inte ta på växterna.

Öppet vatten: Vissa aktiviteter i Naturens Hus spenderas nära öppna vattenytor. För att minimera risken för att någon trillar i så krävs det att eleverna lyssnar och inte springer iväg från våra besöksledare.

Wittrocks torn (det gula tornet): Det är inte okej att klättra upp för trappan eller berget där tornet står. Främsta anledningen är att inte störa dem som bor där. Dessutom så är kullen full av branta hala klippväggar som man riskerar att göra sig illa på.

Vi har aktiviteter både inomhus, utomhus i Bergianska trädgården samt i Bergianska trädgårdens två växthus, Victoriahuset och Edvard Andersons växthus. Beroende på vilket aktiviteter så passar olika kläder. Om ni kommer att vistas utomhus så rekommenderar vi att ni klär er efter rådande väderlek.

Matsäck

I vanliga fall så bör ni räkna med att äta eventuell matsäck utomhus. Vi har få lokaler som oftast är reserverade för vår undervisning. Om du har bokat och fått bekräftat att ni ska äta matsäck inomhus så går det såklart bra. För er som äter inomhus: Vi uppskattar att ni utesluter kraftigt allergena produkter så som jordnötter och dylikt. Oavsett om man äter matsäck inne eller ute så städar man efter sig.

Sociala medier

Vänligen använd inte mobiltelefoner så att det stör pågående aktiviteten. Det går bra att fotografera i våra lokaler före och efter den bokade aktiviteten. Om du delar bilder eller andra inlägg i sociala medier kan du gärna tagga dem med #vetenskapenshus. Tänk på att alltid fråga personer om lov innan du fotar dem!

Utvärdering

Dina synpunkter är viktiga för oss så all återkoppling är mycket välkommen!

Integritetspolicy

Ta del av hur vi behandlar personuppgifter enligt gällande dataskyddsförordning.