Fortbildning online: Kan stjärnor försvinna?

Publicerad 2020-11-26

Lär dig mer om astronomi och det naturvetenskapliga arbetssättet och hjälp samtidigt forskare att göra nya upptäckter. Kostnadsfritt för alla.

I denna fortbildning berättar vi om hur natthimlen förändras med tiden och hur användandet av stora astronomiska dataarkiv är en viktig del av forskningen. Fortbildningen ger också en introduktion till ett projekt i medborgarforskning som är väl lämpat för skolor och undervisning på olika nivåer.

Helgkurs 13-16 år HT20

Publicerad 2020-09-17

Helgkursen i naturvetenskap och teknik för ungdomar som är 13-16 år, har som mål att ungdomarna ska lära genom att göra, våga ställa frågor, ha roligt med teknik och naturvetenskap och träffa på en del avancerade experiment.

Deltagarna handleds av universitetsstuderande från KTH och Stockholms universitet som vi tror är spännande förebilder. Kursen hålls i Vetenskapens Hus vid AlbaNova/KTH i Stockholm på lördagar, fem tillfällen, och varje pass är 2,5 timme. De fem tillfällena kommer alla beröra olika delar av naturvetenskapen och tekniken.

Bebras – tävling i datalogiskt tänkande

Publicerad 2020-09-15

Har du elever som är intresserade av att tävla i datalogiskt tänkande?

Vetenskapens Hus och KTH håller i den svenska delen av Bebras, en internationell tävling i datalogiskt tänkande. Registrera dig som lärare i god tid och anmäl därefter dina elever.

Tävlingen sker digitalt och är kostnadsfri. Eleverna utför den vid ett valfritt tillfälle någon gång under tävlingsperioden som är tre veckor.

Tid: 16 nov -  4 dec
Målgrupp: elever åk 2-9 samt gymnasiet

Experimentera tillsammans: Programmera en robot

Publicerad 2020-09-14

Vill du experimentera tillsammans med ditt barn eller barnbarn. Tycker ni båda att det är roligt med naturvetenskap, teknik och matematik och vill göra något tillsammans, då kan det här vara en kurs för er!

På den här kursen lär ni er om vad robotar är, hur vi använder dem och hur de programmeras. Vi kommer programmera flera olika robotar och lär oss på ett roligt sätt om programmering. Robotarna som programmeras kommer kunna röra sig, interagera med sin omgivning och reagera på t.ex. rörelse och ljud.

Fortbildning online: Kemiteknik för återvinning av mobiltelefoner

Publicerad 2020-09-10

Välkommen att anmäla dig till en lärarfortbildning med fokus på aktuell forskning om resursåtervinning och demonstration av en laboration för gymnasieelever.

Kritiska material  används i många produkter av stor betydelse för modern teknik så som mobiltelefoner, solpaneler, elfordon och energieffektiva ljuskällor. Tillgången till dessa metaller är begränsad och behoven förväntas öka drastiskt.