Ett vädersystem ovanför planeten jorden.

Meterologi och klimat

Vinden är central i många samhällsviktiga prognoser för t.ex. trafik och vindkraft. För att kunna göra tillförlitliga prognoser utifrån matematiska modeller behöver vi förstå hur vinden beter sig. I det här gymnasiearbetet får du handledning av en doktorand från Meteorologiska institutionen vid Stockholms universitet och får mäta vindhastigheter med en 17 meter hög vindmast. Hur blåser det nära marken? Vad kan påverka vinden? Hur väl stämmer de matematiska modellerna med verkligheten?

Projektet genomförs i samarbete med Meteorologiska institutionen vid Stockholms universitet. Handledning kommer främst att ges av Linnea Huusko, doktorand i gränsskiktsmeteorologi. Under hösten kommer vi ha ett antal träffar som varvas mellan studiebesök, handledd dataanalys och inspirerande föreläsningar om t.ex. meteorologi och klimatmodellering. Vi verkar för att ditt gymnasiearbete ska ge dig goda möjligheter att förbereda dig för vidare studier på universitet.

Ansökan: stängd
Plats: Vetenskapens Hus
Målgrupp: gymnasieelever som går NV/TK-program
Ämne: fysik, meteorologi


Övergripande planering

Följande är preliminära datum som kan komma att ändras eller utökas. 

13/9, kl 17-19: Föreläsning meteorologi
27/9, kl 17-19: Föreläsning meteorologi
11/10, kl 17-19: Hur skriver man en vetenskaplig rapport + diskussion om frågeställningar
24/10, kl 17-19: Studiebesök på Meteorologiska institutionen
30/10, ca 9-16 (Höstlov): Vindmätning, datainsamling
15/11, kl 17-19: Dataanalys

Kontakt på Meteorologiska institutionen

Linnea Huusko, doktorand, linnea.huusko@misu.su.se
Ingrid Eronn, studievägledare, studievagledare@misu.su.se

Bild: NASA/Goddard Space Flight Center Scientific Visualization Studio