Atlas-experiment Cern

ATLAS-experimentet, Stockholm universitet

ATLAS-experimentet vid CERN studerar materians minsta beståndsdelar genom att kollidera protoner vid de högsta energier som är tillgängliga i en labbmiljö. ATLAS Open Data är data om högenergifysik för alla, för att inspirera framtidens fysiker! Vi tillhandahåller verktyg för gymnasieelever så att de kan utforska ATLAS Open Data och lära sig mer om hur egenskaperna hos pyttesmå elementarpartiklar som W- eller Z-bosoner eller toppkvarkar kan mätas med gigantiska detektorer.

Ansökan: stängd
Plats: Fysikum, Stockholms universitet och Vetenskapens Hus
Målgrupp: gymnasieelever som går NV/TK-program
Ämne: fysik
Kontakt: fysik@vetenskapenshus.se

Projektet genomförs tillsammans med Fysikum vid Stockholms universitet. Handledning kommer ges av en doktorand i fysik, och under läsåret kommer vi ha ett antal träffar som varvas med handledd dataanalys och inspirerande föreläsningar. Målet är att gymnasiearbetet ska ge goda möjligheter att förbereda sig för vidare studier i fysik på universitet.

Info om ATLAS Open Data