Elever tyder krypterade meddelanden med kryptoapparat

Gymnasiearbete i matematik

I projektgruppen för matematik får du stöd av av en doktorand vid KTH eller Stockhoms universitet som guidar dig in i ett spännande område. Tema för kommande läsår presenteras här under sommaren. Vi arrangerar träffar under höstterminen och ett avslutande seminarium på vårterminen då du presenterar ditt arbete i gruppen.

Målet är att ett gymnasiearbete i samarbete med oss ska ge dig goda möjligheter att förbereda dig för vidare studier inom matematik vid högskolan. Du får också tillfälle att träffa andra matematikintresserade. Examination och handledning sker på skolan och projektet är ett komplement till ordinarie undervisning.

Schema för träffar läsåret 23-24
DatumTidAktivitet
2023-09-1317:00-19:00 Träff 1
2023-09-2717:00-19:00 Träff 2
2023-10-1117:00-19:00 Träff 3
2023-10-2517:00-19:00 Träff 4
2023-11-08 17:00-19:00 Träff 5
2023-11-2217:00-19:00 Träff 6
2023-12-06

2024 – vår
17:00-19:00 

Tid anslås här
Träff 7

Avslutande träff
Material för årets projekt

Resurser på Github

Ansökan: stängd
Plats: Vetenskapens Hus
Målgrupp: gymnasieelever som går NV/TK-program
Ämne: matematik
Kontakt: matematik@vetenskapenshus.se

Tidigare projekt

Läsåret 22-23: Matematikens grunder

Projektgruppen leddes av Stefan Reppen, doktorand vid Stockholms universitet.

Läsåret 21-22: Gruppteori

Projektgruppen leddes av Aryaman Jal, KTH

Läsåret 20-21: Pandemins matematik

Projektgruppen leddes av Anna Karlhede, Stockholms universitet.

Webbinarium med Anna (film, KTH Play) 
Genomgång av SIR-modellen (film, KTH Play)
Repo på Annas Github
“Pandemins matematik med Tom Britton (film, YouTube)” 
Frågestund med Tom Britton (film, KTH Play)

Läsåret 19-20: P vs NP – komplexitetsteori

Projektgruppen leddes av Petter Restadh, KTH

Läsåret 18-19: Beräkningsteori

Projektgruppen leddes av Johan Lindberg, Stockholms universitet

Läsåret 17-18: Dynamiska system och kaos

Projektgruppen leddes av Thomas Ohlson-Timoudas, KTH

Läsåret 16-17: Kombinatorik och grafteori

Projektgruppen leddes av Oliver Krüger, Stockholms universitet

Läsåret 15/16: Euklidisk, sfärisk och hyberbolisk geometri

Projektgruppen leddes av Katharina Radermacher, KTH

Läsåret 14-15: Valmatematik och dussinrevolutioner

Projektgruppen leddes av Elin Gawell, Stockholms universitet

Läsåret 13-14: Talteori och omöjliga integraler

Projektgruppen leddes av Martin Strömqvist, KTH