Groningsförsök i petriskålar

Allelopati – växternas hemliga krig

Kan växter utkonkurrera andra växter genom att sprida ämnen som hindrar tillväxt? Gymnasiearbeten i allelopati rör sig i gränslandet mellan biologi och kemi inom forskningsfältet kemisk ekologi. Kemisk ekologi handlar om samspel i naturen som sker med hjälp av molekyler. Inom ramen för temat ”växternas hemliga krig” undersöker vi negativ allelopati och fytotoxicitet. Undersökningarna sker genom utvinnande av aktiva ämnen ur intressanta växter och biologiska test i form av groningsförsök. Metoden kan även användas för att andra frågeställningar där ämnens påverkan på frön ska undersökas.

Detta projekt har ett distansupplägg där arbetet sker självständigt på den egna skolan. Vetenskapens Hus erbjuder två online-föreläsningar och filmat material som stöd i arbetet.

Ansökan: stängd
Plats: online
Målgrupp: gymnasieelever som går NV/TK-program
Ämne: kemi, biologi
Kontakt: kemi@vetenskapenshus.se


Instruktioner

Du kan läsa mer om det experimentella arbetet här: Instruktioner för hur du kan utföra undersökningar kring allelopati på egen hand.

Filmer som visar hur man startar ett groningsförsök (fytotoxiskt test som undersöker om ett ämne eller blandning av ämnen påverkar grobarheten hos frön):

Groningsförsök del 1 – material (KTH Play)

Groningsförsök del 2 – starta försöket (KTH Play)

Groningsförsök del 3 – samla in data (KTH Play)

Vill du utföra detta projekt kan du under sommaren förbereda dig genom att samla maskrosfrön som kan användas till groningsförsök (inget krav). Förvara fröna torrt, t.ex. i ett kuvert, och notera datum och plats där du samlat in fröna. Finns det någon växt du skulle vilja undersöka om den har fytotoxiska ämnen kan du, under förutsättning att du följer allemansrätten, plocka denna och förvara i frys. Notera datum och växtplats.

Information om allemansrätten (Naturvårdsverket)

Informationssökning

Det finns få svenska texter om allelopati, därför behöver källor och termer på engelska användas vid informationssökning. Förslag på sökord: “allelopathy”, “phytotoxicity”, “germination inhibitor”, latinska namnet och/eller engelska namnet på den art du är intresserad av.

Kort artikel som ger översikt över ämnet: Zeng, R.S. Allelopathy – The Solution is Indirect. J Chem Ecol 40, 515–516 (2014). https://doi.org/10.1007/s10886-014-0464-7