Matematik

Projekt 17/18: Kaos och dynamiska system

Under läsåret 17-18 kommer vi att studera teorin för dynamiska system - något som används i sammanhang då vi vill beskriva hur ett tillstånd utvecklas till ett annat över tid. Ett dynamiskt system kan baseras på heltalen (diskret) eller på de reella talen (kontinuerligt). Som exempel kan nämnas modellering av vattenflöden, svängande rörelser eller befolkningstillväxt. Handledare för projektet är Thomas Ohlson Timoudas, doktorand vid KTH.

Bilden som syns här ovan visar den berömda Lorenz-attraktorn som bland annat kan användas för att modellera konvektionsströmmar i atmosfären. 

Introduktionsträff: 14 september kl 17-18 i Vetenskapens Hus.

Projektbeskrivning: Kaos, fraktaler och dynamiska system (pdf)


Vad erbjuder vi?

Vi hjälper dig att komma igång med gymnasiearbetet i matematik. Vi erbjuder uppslag på ämnesområden, handledning, inspiration, föreläsningar och i slutet av läsåret anordnar vi en minikonferens där du och dina studiekamrater presenterar era arbeten för varandra. Handledningen hålls av en matematikdoktorand som är expert på det tema vi studerar under året.


Kontakt och ansökan

Du söker till projektet genom att skriva några rader om dig själv och vad du hoppas åstadkomma under projektet. Skicka in din ansökan till matematik@vetenskapenshus.se
Frågor om gymnasiearbeten i matematik besvaras av Elin Ottergren, 08-790 98 45


Teman från tidigare läsår

Läsåret 16-17: Grafteori, handledare Oliver Krüger, Stockholms universitet

Läsåret 15-16: Icke-euklidisk geometri, handledare Katharina Radermacher, KTH

Läsåret 14-15: Valmatematik och talbaser, handledare Elin Gawell, Stockholms universitet

Läsåret 13-14: Omöjliga integraler, handledare Martin Strömqvist, KTH

Läsåret 12-13: Spelanalys, handledning Vetenskapens Hus