Publikationer

Publikationer

Här hittar du årsrapporter, utvärderingar, verksamhetsplaner, artiklar och publikationer. Den här sidan är under uppbyggnad. Kontakta oss om du önskar få ett exemplar av en särskild publikation.

Kontakt

kommunikation@vetenskapenshus.se

Årsrapporter

Årsrapport 2022 (pdf)
Årsrapport 2021 (pdf)
Årsrapport 2020 (pdf)
Årsrapport 2019 (pdf)
Årsrapport 2018 (pdf)
Årsrapport 2017 (pdf)
Årsrapport 2016 (pdf)
Årsrapport 2015 (pdf)
Årsrapport 2014 (pdf)
Årsrapport 2013 (pdf)
Årsrapport 2012 (pdf)

Utvärdering

Utvärdering av Vetenskapen Hus 2017 (pdf)

Verksamhetsplaner

Övergripande verksamhetsplan 2020-2023 (pdf)

Övergripande verksamhetsplan 2018-2020 (pdf)

Övergripande verksamhetsplan 2013-2016 (pdf)

Artiklar och publikationer

Transition to hybrid teaching of mathematics: challenges and coping strategies of Swedish teachers (E. Ampadu & E. Ottergren, maj 2023)

From Physical to Hybrid: Listening to Swedish Mathematics Teachers’ Views About Their Teaching and Assessment Practices (E. Ampadu & E. Ottergren, maj 2023)

Dagens Nyheter. ”De gör ett stort nummer av internationella pi-dagen”, 14 mars 2022

Dagens Nyheter tema skola. “Så har Vetenskapens Hus lyckats under pandemin “Relevant kunskap i en uppkopplad tid”, 13 april 2021. (pdf)

Lärare måste ge elever hopp, Tidskriften LÄRA om undervisningen om klimat och miljö i skolan. Nr 4 2019

Min arbetsplats: Naturens Hus. Tidskriften Universitetsnytt rapporterar från verksamheten. Nr 3 2019

Radioinslag Sveriges Radio P4 om “4 grader varmare, en klimatvandring i Stockholm”. Framtaget av Bolincentret för klimatforskning tillsammans med Vetenskapens Hus och Stockholms Stad.

Forskningsöversikt om informella lärmiljöer (pdf)

Förberedelsens betydelse för ett lyckat besök på ett Science education center (pdf)

Observing the Solar Spectrum at House of Science (pdf)

An educational PET camera model (pdf)

Measuring radon in air, soil and water – an introduction to nuclear physics for schools (pdf)

Einstein for schools and the general public (pdf)

Hands on Physics and Biology in House of Science (pdf)

House of Science – a university laboratory for school, 2004 K. E. Johansson, Physics Education 34, 342 (pdf)

Teknikåttan, The Technology-Eight Competition: An analysis of Year 8 Students’ Quiz Results (pdf)

Who Owns the Content and Who Runs the Risk? Dynamics of Teacher Change in Teacher–Researcher Collaboration, 2017 (pdf)

Rocket Scientist for a Day: Investigating Alternatives for Chemical Propulsion, Chemical; Education, 2012 (pdf)

Examensarbete

Självständigt arbete, 30 hp: Massoumzadeh, A. (2021): A training material for Upper-secondary school teachers in mathematics in their endeavours to effectively communicate with students on the autistic spectrum

Självständigt arbete, 30 hp: Ahlvar Egarp J. (2021) Elevers intresse för naturvetenskap i en informell lärandemiljö. Utveckling av elevers smak för naturvetenskap i en laboration i genetik vid Vetenskapens Hus (pdf)

Självständigt arbete, 30 hp: Lindén C. (2019) Gymnasieelevers kunskaper om naturvetenskapliga arbetssätt (pdf)

Självständigt arbete, 30 hp: Makrigianni Sköld M. (2019) Vem är mördaren? Utveckling av en laboration i kriminalteknik (pdf)

Examensarbete: Peterson D. (2018) Kromatografi som laboration för högstadieelever. Och dess påverkan på attityder gentemot kemi (pdf)

Självständigt arbete, 30 hp: Thorssell, J. (2013) Utformning av laboration inom Fourieranalys vid Vetenskapens Hus, Musikens Matematik – En matematisk förståelse av ljud och musikinstrument