Publikationer och rapporter

Årsrapporter

Årsrapport 2018
Årsrapport 2017
Årsrapport 2016
Årsrapport 2015
Årsrapport 2014
Årsrapport 2013
Årsrapport 2012

Utvärdering

Utvärdering av Vetenskapen Hus 2017

Verksamhetsplaner

Övergripande verksamhetsplan 2018-2020

Övergripande verksamhetsplan 2013-2016

Artiklar och publikationer

Lärare måste ge elever hopp, Tidskriften LÄRA om undervisningen om klimat och miljö i skolan. Nr 4 2019

Min arbetsplats: Naturens Hus. Tidskriften Universitetsnytt rapporterar från verksamheten. Nr 3 2019

Radioinslag Sveriges Radio P4 om "4 grader varmare, en klimatvandring i Stockholm". Framtaget av Bolincentret för klimatforskning tillsammans med Vetenskapens Hus och Stockholms Stad.

Forskningsöversikt om informella lärmiljöer

Förberedelsens betydelse för ett lyckat besök på ett Science education center

Observing the Solar Spectrum at House of Science

An educational PET camera model

Measuring radon in air, soil and water - an introduction to nuclear physics for schools

Einstein for schools and the general public

Hands on Physics and Biology in House of Science

House of Science - a university laboratory for school, 2004 K. E. Johansson, Physics Education 34, 342

Teknikåttan, The Technology-Eight Competition: An analysis of Year 8 Students’ Quiz Results

Who Owns the Content and Who Runs the Risk? Dynamics of Teacher Change in Teacher–Researcher Collaboration, 2017

Rocket Scientist for a Day: Investigating Alternatives for Chemical Propulsion, Chemical; Education, 2012

Examensarbeten och självständiga arbeten

Examensarbete: Peterson D. (2018) Kromatografi som laboration för högstadieelever. Och dess påverkan på attityder gentemot kemi

Självständigt arbete, 30 hp: Makrigianni Sköld M. (2019) Vem är mördaren? Utveckling av en laboration i kriminalteknik

Självständigt arbete, 30 hp: Lindén C. (2019) Gymnasieelevers kunskaper om naturvetenskapliga arbetssätt