Kretskort med ettor och nollor.

Datorns inre värld