Klossar

Motsägelsebevis med färgläggning

Hur kan vi avgöra om något är möjligt eller omöjligt? Avsluta terminen med en lekfull aktivitet där matematisk problemlösning står i fokus.

I det här skolprogrammet får eleverna upptäcka vad som kännetecknar ett matematiskt bevis och vi diskuterar vilka olika typer som finns. Under aktiviteten jobbar vi väldigt hands-on med olika problem i 80 minuter. Målgrupp är gymnasiet.

Boka denna aktivietet