Innovativ matematikundervisning

Välkommen till en fortbildningskväll där nytänkande, experiment och matematik står i fokus. Med konkreta exempel och praktiska tips får du verktyg att förnya och förbättra din matematikundervisning. I pauserna finns det också gott om utrymme för frågor, tips om läromedel, möjlighet att prova på Vetenskapens Hus utbud i matematik och lära dig mer om evenemanget “Science on Stage”.

Program (ungefärliga hålltider)

16:30 Mingel med tilltugg och prova-på-aktiviteter.
17:00 Tre uppgiftstyper i matematik
med Emelie Reuterswärd
Därefter paus med mingel, tilltugg och prova-på-aktiviteter.
18:15 Kompensatorisk undervisning
med Helena Dalivin och Agneta Jansson

Mer om de inbjudna föreläsarna

Emelie Reuterswärd är legitimerad matematik- och svensklärare för gymnasiet med mångårig erfarenhet som redaktör för läroböcker i matematik. Hon är aktuell med boken Tio uppgiftstyper i matematik, där hon beskriver forskningsanknutna uppgiftstyper som kan berika matematikundervisningen på såväl högstadiet som gymnasiet. Under kvällen beskriver hon tre av dessa tänkvärda och lärorika uppgiftstyper. Med konkreta exempel och handfasta tips kan du redan nästa dag använda uppgiftstyperna i klassrummet.

Helena Dalivin och Agneta Jansson arbetar som högstadielärare i matematik i Nynäshamn. 20% av sin arbetstid arbetar de med skolutveckling på nationell nivå tillsammans med KTH genom K-ULF, Kompensatorisk undervisning för lärande och forskning. Två undervisningsmetoder som Helena och Agneta tagit fram och uppmärksammats för är hur de arbetar med Startuppgifter och Vertikala whiteboards i klassrummet för högre måluppfyllelse. Under kvällen kommer ni få ta del av dessa metoder som kan berika undervisningen på såväl högstadiet som gymnasiet. Med en smula kreativitet kan du redan nästa dag använda metoderna i klassrummet.

Science on Stage

Gemensamt för våra inbjudna talare är att de medverkat i evenemanget “Science on Stage” – ett nätverk av lärare inom naturvetenskap, matematik och teknik som finns i Sverige och Europa. Vartannat år anordnas en festival med fortbildning och en plattform för utbyte och inspiration. Under kvällen kommer du att få information om hur du kan bli en del av nätverket.