Skolprogram

Här hittar du vårt utbud av skolprogram

Våra aktiviteter är till för dig och dina elever. Hos oss gör ni riktiga experiment med samma typ av utrustning som används på många forskningslabb. Vi har en massa olika laborationer och exkursioner inom biologi, fysik, kemi, matematik och teknik. Så sätt igång! Det är bara att välja och vraka.

Skroll-listerna till höger kan du använda för att göra filtrering av ämne och årskurs.
Färgkoder för ämnena:
För att läsa mer om aktiviteterna klickar du på rubrikerna i färgfälten nedan.
När du vet vad som passar så e-postar du eller ringer oss för att göra en bokning.

Läs mer om hur du gör en bokning
För att hitta några lämpliga tider som passar er titta i vår bokningskalender


Laboration med bakterier för att öka förståelsen för mikroorganismer/bakterier och begrepp som probiotika, sjukdomsalstrande bakterier och toxiner. Fokus läggs på diagnostisering.

Nyckelord: biologi, biokemi, identifiera bakteriekolonier från en odlingsplatta.

Målgrupp: gymnasiet Biologi A, B Nk A, B
Tid: 2.5h
Gruppstorlek: 16
Möjliga lokaler: Franklin

Förkunskaper: Kunskap om mikroorganismer med speciell hänsyn till bakterier; dess samspel med sin omgivning och med människan. Känna till begrepp som eukaryot, prokaryot, infektion och antibiotika. Känna till bakteriecellens uppbyggnad och funktion. Eleverna bör ha viss labbvana.

Teori: Vi diskuterar vanliga bakterier som förekommer i vår omgivning. Vi tar upp begrepp som humanpatogen, antibiotikaresistent och ett möjligt samband dem emellan.

Laboration: Vi tittar på bakterier i faskontrastmikroskop, bestämmer form och rörlighet. Eleverna utför enzymatiska tester och Gram-färgning. Vi identifierar bakterien, diskuterar fynden, vilka sjukdomar de kan ge upphov till, och hur man kan undvika dessa.

Bygga dator

Under huven på datorn

Montera ihop komponenter till en fungerande dator! Vilken funktion har de olika delarna? Kommer det att gå att starta datorerna när eleverna är klara?

Målgrupp: högstadiet
Tid: 1,5 tim
Gruppstorlek: upp till 16 elever
Kontakt: teknik@vetenskapenshus.se

Teori och laboration
Vi inleder med att gå igenom komponenterna i en stationär dator, såsom moderkort, hårddisk, RAM-minne, spänningstransformator, kylare och grafikkort. Vi tar reda på vad komponenterna bidrar till för funktion i datorn. Vi kopplar sedan ihop enklare komponenter för att eleverna ska få förståelse för hur elektroniken på kretskorten fungerar. Vi går vidare med att montera ihop färdiga kretskort. Eleverna arbetar i grupper med att monterar ihop komponenterna. Vid slutet av laborationen är datorn startklar.

Anknytning till kursplan
Tekniska lösningar. Tekniska lösningar inom informationsteknik. Grundläggande elektroniska komponenter. Hur komponenter och delsystem samverkar i större system, t ex vid distribution av elektricitet. Teknik, människa och miljö. Internet och andra globala system.

Inför besöket
Det krävs inga förkunskaper. Aktiviteten tar 90 minuter, utförs med max 16 elever och går bra att kombinera med annan aktivitet för gruppens andra halva.

Välkommen att boka besök!Laboration om djurcellen för att öka förståelsen om hur den fungerar och vilka varianter som finns.

Nyckelord: biologi, cellbiologi/anatomi, mikroskopering

Målgrupp: grundskolan åk 7-9
Tid: 1,5 tim
Gruppstorlek: 16
Möjliga lokaler: Franklin

Förkunskaper: viss labbvana är fördelaktigt samt känna till uttryck som organell.

Teori: genomgång av cellen i perspektiv mot kroppen som helhet med vävnader och organ. Organeller, den centrala dogmen, mitos, och andra cellfunktioner/srtukturer gås igenom.

Laboration: Mikroskopering av egna kindceller som infärgas samt undersökning av färdiga preparat som eleverna får beskriva.

Centralrörelse

Vi mäter krafterna på en kropp som rör sig cirkulärt

Hur fungerar en centrifug? Varför pressas man utåt ur kurvan när man svänger med en bil? Vi diskuterar rotationsrörelse och skillnaden mellan centripetal- och centrifugalkraft. Eleven får sedan själv mäta centripetalaccelerationen med hjälp av en rotationsapparat.

Målgrupp: gymnasiet Fy 2
Tid: 90 min
Gruppstorlek: max 16 elever
Möjliga lokaler: Meitner, Cleve, Curie, Kovalevsky, Franklin
Kontakt: fysik@vetenskapenshus.se

Välkommen att boka besök!

Teori och laboration
Vi diskuterar vad rotationsrörelse är. Vi diskuterar även skillnaden mellan centripetalkraft och centrifugalkraft. I den här laborationen studerar vi formeln för centripetalkraft och upptäcker och verifierar den experimentellt. Vi mäter krafterna som råder på en kropp som rör sig i en cirkulär bana. Vi jämför resultaten med värden beräknade från formeln för centripetalkraft och funderar över noggrannhet och felkällor. Alternativt låter vi eleverna empiriskt upptäcka formeln. Eleverna får utföra alla delar själva och fundera över noggrannhet och felkällor.

Anknytning till kursplanen
Fysik 2. Centralrörelse. Det experimentella arbetets betydelse. Utvärdering av resultat och slutsatser genom analys av felkällor och mätnoggrannhet.

Inför besöket ska eleverna kunna lösa jämviktsproblem och beräkna tyngdkraft på massor. Det passar bra att kombinera denna aktivitet med skolprogrammet Jupiters massa, för gruppens andra halva.

Välkommen att boka besök!

Det låter och lyser

Världen genom ett par gitterglasögon

Studera ljud och ljus genom demonstrationer och laborationer med linser, speglar och ett dataprogram samt besök vår lasergrotta med interaktiva optiska experiment.

Nyckelord: fysik, ljud, ljus

Målgrupp: grundskolan åk 3-6
Tid: 2,0 tim
Gruppstorlek: 32 (delas i två grupper)
Möjliga lokaler: Cleve, Curie, Kovalevsky (Meitner, Franklin), Lasergrottan (Datorer med Färglära installerat krävs)

Förkunskaper: Inga

Teori: Vi pratar om och demonstrerar hur ljud uppstår genom svängningar och hur ljud och ljus utbreder sig. Genom demonstrationer får eleverna själva uppleva att vitt ljus består av olika färger, och se skillnader på olika lampor.

Laboration: Eleverna får studera ljusets brytning och reflektion i linser och speglar, och undersöka hur färgerna på en dataskärm uppstår med hjälp av ett dataprogram för färgblandning. Vi besöker lasergrottan där eleverna får studera optiska fenomen som laser, holografi och fluorescens.

Djungelmatte Kan alla aporna få en varsin banan?

Vad är oändligheten och hur räknar man med ett sådant begrepp? Vi möter väldigt många apor – alla mycket förtjusta i bananer – och frågar oss och vad skillnaden mellan oerhört många och oändligt många apor egentligen består i? Följ med på en intresseväckande utflykt i den oändligt stora djungeln...

Målgrupp: Grundskolan åk 7-9
Tid: 1,5 tim
Gruppstorlek: Halvklass (kan kombineras med annat skolprogram)
Möjliga lokaler: Kovalevsky, Curie, Cleve, Meitner, Franklin, Lovelace
Kontakt: matematik@vetenskapenshus.se

Teori och aktivitet
Detta skolprogram behandlar den teori från mängdläran som handlar om oändligt stora mängders kardinalitet. Detta illustreras ofta med det klassiska exemplet ”Hilberts Hotell” och aktiviteterna har inspirerats av detta exempel. Oändligheten är ett svårt filosofiskt begrepp att smälta, men genom att långsamt närma oss den via fantasifulla och konkreta problem skapar vi en förtrogenhet med formalismen som finns för den mest naturliga oändliga mängden – mängden av naturliga tal. Aktiviteten går ut på att eleverna i mindre grupper får ägna sig åt problemlösning med löpande återkoppling från besöksledare och resten av gruppen. Genom ingångarna till dessa problem klarnar det teoretiska resonemanget vartefter. Begrepp som behandlas är bland annat oändligheten, mängder, naturliga tal, mängdteori, kardinalitet och hopparningar.

Anknytning till kursplan
Storlek på mängder. Föra egna resonemang. Matematiska insikter om hur oändligheten kan formaliseras. Taluppfattning. Problemlösning.

Inför besöket kan det vara bra att ha bekantat sig något med grundläggande mängdlära, men det är inget krav för att kunna tillgodogöra sig innehållet.

Välkommen att boka besök!

Djungelmatte Kan alla aporna få en varsin banan?

Vad är oändligheten och hur räknar man med ett sådant begrepp? Vi möter väldigt många apor – alla mycket förtjusta i bananer – och frågar oss och vad skillnaden mellan oerhört många och oändligt många apor egentligen består i? Följ med på en intresseväckande utflykt i den oändligt stora djungeln...

Målgrupp:Gymnasiet
Tid: 1,5 tim
Gruppstorlek: Halvklass (kan kombineras med annat skolprogram)
Möjliga lokaler: Kovalevsky, Curie, Cleve, Meitner, Franklin, Lovelace
Kontakt:matematik@vetenskapenshus.se

Teori och aktivitet
Detta skolprogram behandlar den teori från mängdläran som handlar om oändligt stora mängders kardinalitet. Detta illustreras ofta med det klassiska exemplet ”Hilberts Hotell” och aktiviteterna har inspirerats av detta exempel. Oändligheten är ett svårt filosofiskt begrepp att smälta, men genom att långsamt närma oss den via fantasifulla och konkreta problem skapar vi en förtrogenhet med formalismen som finns för den mest naturliga oändliga mängden – mängden av naturliga tal. Aktiviteten går ut på att eleverna i mindre grupper får ägna sig åt problemlösning med löpande återkoppling från besöksledare och resten av gruppen. Genom ingångarna till dessa problem klarnar det teoretiska resonemanget vartefter. Begrepp som behandlas är bland annat oändligheten, mängder, naturliga tal, mängdteori, kardinalitet och hopparningar.

Anknytning till ämnessplan
Storlek på mängder. Föra egna resonemang. Matematiska insikter om hur oändligheten kan formaliseras. Taluppfattning. Problemlösning.

Inför besöket kan det vara bra att ha bekantat sig något med grundläggande mängdlära, men det är inget krav för att kunna tillgodogöra sig innehållet.

Välkommen att boka besök!

Under denna laboration utforskar vi kemin bakom doftsinnet. Genomgång växlas med praktisk doftanalys av ett antal okända prover. Vi tittar också på parfymernas historia och hur parfymer är uppbyggda. Avslutningsvis får eleverna själva agera parfymörer och komponera en alldeles egen parfym.

Målgrupp: åk 7-9
Tid: 1,5 tim
Gruppstorlek: upp till 32 elever
Kontakt: kemi@vetenskapenshus.se
Möjliga lokaler: Franklin, Meitner, Curie, Cleve

Teori och laboration
Vilka biokemiska processer finns bakom doftsinnet? Kopplingar görs till funktionella grupper och intermolekylära krafter. Vi doftar på ett antal olika prover som kopplas till molekylernas struktur. Vi pratar om parfymers uppbyggnad och avslutningsvis får eleverna komponera en egen parfym att ta med hem. Exempel på kemisk kommunikation via dofter och feromoner tas också upp.

Anknytning till kursplan
Kemin i naturen, kemin i vardagen och samhället.

Inför besöket
Det är en fördel om eleverna har grundläggande kunskaper om molekylstrukturer och intermolekylära krafter. Nivån anpassas beroende på årskurs. Aktiviteten tar 90 minuter, utförs med max 32 elever som delas i två och går också bra att kombinera med annan aktivitet för gruppens andra halva.

Välkommen att boka besök!

Under denna laboration utforskar vi kemin bakom doftsinnet. Genomgång växlas med praktisk doftanalys av ett antal okända prover. Vi tittar också på parfymernas historia och hur parfymer är uppbyggda. Avslutningsvis får eleverna själva agera parfymörer och komponera en alldeles egen parfym.

Målgrupp: Kemi 1, kemi 2. Naturkunskap 2
Tid: 1,5 tim
Gruppstorlek: upp till 32 elever
Kontakt: kemi@vetenskapenshus.se
Möjliga lokaler: Franklin, Meitner, Curie, Cleve

Teori och laboration
Vilka biokemiska processer finns bakom doftsinnet? Kopplingar görs till funktionella grupper och intermolekylära krafter. Vi doftar på ett antal olika prover som kopplas till molekylernas struktur. Vi pratar om parfymers uppbyggnad och avslutningsvis får eleverna komponera en egen parfym att ta med hem. Exempel på kemisk kommunikation via dofter och feromoner tas också upp.

Anknytning till ämnesplan
Materia och kemisk bindning. Organisk kemi. Biokemi. Vardag och samhälle.

Inför besöket
Det är en fördel om eleverna har grundläggande kunskaper om molekylstrukturer och intermolekylära krafter. Nivån anpassas beroende på årskurs. Aktiviteten tar 90 minuter, utförs med max 32 elever som delas i två och går också bra att kombinera med annan aktivitet för gruppens andra halva.

Välkommen att boka besök!

ElektrondiffraktionEn elektronstråle bildar ett interferensmönster

Vi utgår från frågan; vad är partiklar, kan de bete sig som vågor? Vi tittar på interferensmönster från elektroner.

Nyckelord: modern fysik

Målgrupp: gymnasiet Fy 2
Tid: 1,5 tim
Gruppstorlek: 16
Möjliga lokaler: Meitner, (Cleve, Curie, Kovalevsky, Franklin)

Förkunskaper: Bekantskap med vågrörelselära, interferens gitterformeln. Elektriska fält, acceleration av elektroner.

Teori: Vi utgår ifrån att eftersom ljus som är en vågrörelse kan beskrivas som partiklar så kanske det omvända gäller; dvs att partiklar, ex elektroner kan beskrivas som en vågrörelse. Vi tar fram de Broglies formel genom analogin med ljusets beskrivning som vågrörelse och fotoner.

Laboration: Hypotesen ovan testas genom att en elektronstråle passerar en kolfolie och sedan projiceras mot en fluorescerande skärm. De små avstånden mellan kolets atomer fungerar som ett gitter och elektronstrålen bildar ett interferensmönster. Med hjälp av detta kan vi beräkna elektronens våglängd på två olika sätt, dels med hjälp av gitterformeln, dels med hjälp av de Broglies formel.

Övrigt: Kombineras med fördel med laborationen Fotoelektrisk effekt.

Träden har genom tiderna haft stor betydelse för oss både på till vardag och fest. Även i många av våra efternamn gömmer sig olika trädslag. Eleverna lär sig känna igen våra vanligaste lövträd med hjälp av alla sina sinnen.

Nyckelord: Etnobotanik

Målgrupp:
Grundskola, åk FSK-2
Tid:
1 tim, maj-sept
Gruppstorlek:
Halvklass, max 16 elever (kan kombineras med annan aktivitet för andra halvan av klassen)
Möjliga lokaler:
Bergianska trädgården

Förkunskaper:
Besöket kan göras som en introduktion till att arbeta med träd, men också som en avslutning eller fördjupning. Önskad nivå på undervisningen meddelas vid bokning.
Teori:
Vi berättar om de olika trädens historia och hur man lättast känner igen olika arter. Vi talar även om hur träden används av oss människor idag och hur de har använts sett ur ett historiskt perspektiv.
Laboration:
Vi lär oss känna igen våra vanligaste lövträd t.ex. ek, alm, al, bok och rönn med hjälp av alla våra sinnen. Eleverna får pressa varsitt blad ett träd de undersökt närmare och ta med sig det tillbaka till skolan. Som avslutning tittar vi närmare på några av träden och berättar om dem.
Övrigt:
Aktiviteten är utomhus så det är viktigt att klä sig rätt.
Samlingsplats:
Naturens Hus
EnergiomvandlingarEnergiomvandlingar från handrörelse till lysande lampor

Vad är energi och hur kan den omvandlas? Eleverna ges en kort introduktion om energi och får sedan arbeta praktiskt genom att undersöka och jämföra olika energiomvandlingar. Vi kör olika ångmaskiner, genererar egen ström och undersöker elektriska kretsar.

Nyckelord: energi, miljö

Målgrupp: grundskolan åk 4-6
Tid: 1,5 tim
Gruppstorlek: 16
Möjliga lokaler: Cleve, Kovalevsky, (Meitner, Curie, Franklin)

Förkunskaper: Eleven ska ha kunskap om energiomvandlingar, och bör vara bekant med enklare elektriska kopplingar.

Teori: Vi pratar om vad energi är och att den inte kan förstöras eller skapas. Vi tittar på vilka olika energiformer som finns, och diskuterar hur de kan omvandlas mellan varandra. Vi diskuterar energikällor, energibärare och energianvändning, och tittar på framdrivning av fordon.

Laboration:Eleverna får generera ström med vev-generatorer och solceller samt omvandla elenergin till olika energiformer. Eleverna provar på att köra ångmaskiner och kan tävla mot varandra..

EnergiomvandlingarEnergiomvandlingar från handrörelse till lysande lampor

Vad är energi och hur kan den omvandlas? Eleverna ges en kort introduktion om energi och får sedan arbeta praktiskt genom att undersöka och jämföra olika energiomvandlingar. Vi kör olika ångmaskiner, genererar egen ström och undersöker elektriska kretsar.

Nyckelord: energi, miljö

Målgrupp: grundskolan åk 7-9
Tid: 1,5 tim
Gruppstorlek: 16
Möjliga lokaler: Cleve, Kovalevsky, (Meitner, Curie, Franklin)

Förkunskaper: Eleven ska ha kunskap om energiomvandlingar, och bör vara bekant med enklare elektriska kopplingar.

Teori: Vi pratar om energins oförstörbarhet och vilka energiformer som finns. Vi tar upp energikvalitet och vad det innebär för begränsningar med omvandlingar. Vi pratar om olika energikällor och att solen är ursprunget till de flesta. Vi diskuterar problem med energilagring. Vi tittar på framdrivning av fordon och vilka metoder som är effektiva.

Laboration: Eleverna får generera ström med vevgeneratorer och solceller, och får prova på att lagra energin i olika former. De får konstruera en egen ”energikedja” med så många energiomvandlingar som möjligt. Eleverna provar på att köra ångmaskiner och kan tävla mot varandra..

EnergiomvandlingarEn enkel lampa som lyser skapar bra diskussioner om energiomvandling

Undersök och jämför olika energiomvandlingar. Kör olika ångmaskiner. Generera egen ström och undersök elektriska kretsar.

Nyckelord: energi, miljö

Målgrupp: gymnasiet Fysik 1a, Fysik 1b1, Fysik 1b2, och Naturkunskap 1a1, 1a2, 1b
Tid: 1,5 tim
Gruppstorlek: 16
Möjliga lokaler: Cleve, Kovalevsky, (Meitner, Curie, Franklin)

Förkunskaper: Eleven ska ha kunskap om energiomvandlingar, och känna till begreppen arbete, effekt och verkningsgrad. Eleven bör vara bekant med enklare elektriska kopplingar.

Teori: Vi studerar olika kedjor av energiomvandlingar och diskuterar energikällor, energibärare och energianvändning. Vi tittar på framdrivning av fordon och vilka metoder som är effektiva. Vi diskuterar energiförluster och evighetsmaskiner.

Laboration: Eleverna provar på att köra ångmaskiner. Eleverna får konstruera en egen 'energikedja' med så många energiomvandlingar som möjligt. Vi demonstrerar solceller och en Stirlingmotor.Använd riktiga mätdata tagna med ett stort teleskop. Hur kan vi hitta planeter kring andra stjärnor än vår sol – så kallade exoplaneter? Vi letar exoplaneter utifrån verkliga astronomiska observationer. Vi analyserar observerade stjärnspektra och studerar stjärnors rörelse och massa med hjälp av dopplereffekten.

Nyckelord: astronomi

Målgrupp: Gymnasiet Fysik 2
Tid: 1,5 tim
Gruppstorlek: 16
Möjliga lokaler: Meitner, Franklin, (Cleve, Curie, Kovalevsky) ( Datorer med ExoDo installerat krävs)

Förkunskaper: Eleven bör känna till dopplereffekten. Kännedom om Excel.

Teori: Vi pratar om hur man letar efter planeter runt andra stjärnor än solen och därmed möjlighet till liv på andra platser i universum.

Laboration: Eleven får själv studera stjärnspektra med hjälp av datorprogrammet ExoDo och leta efter en planet. Mätdata från programmet klistras in i Excel och analyseras.Använd riktiga teleskopbilder tagna med ett rymdteleskop. Hur kan vi hitta planeter kring andra stjärnor än vår sol – så kallade exoplaneter? Vi letar exoplaneter utifrån verkliga astronomiska observationer tagna med rymdteleskopet Spitzer. Vi analyserar bilder och mäter hur ljusstyrkan varierar och letar efter en förmörkelse från en planet.

Nyckelord: astronomi

Målgrupp: Gymnasiet Fysik 2, Naturkunskap 2
Tid: 1,5 tim
Gruppstorlek: 16
Möjliga lokaler: Meitner, Franklin, (Cleve, Curie, Kovalevsky) ( Datorer med ExoDo installerat krävs)

Förkunskaper: Eleven bör känna till solsystemets uppbyggnad. Kännedom om Excel.

Teori: Vi pratar om hur man letar efter planeter runt andra stjärnor än solen och därmed möjlighet till liv på andra platser i universum.

Laboration: Eleven får själv studera astronomiska bilder med hjälp av datorprogrammet ExoDo och leta efter en förmörkelse från en planet. Mätdata från programmet klistras in i Excel och analyseras.Använd riktiga teleskopbilder tagna med ett rymdteleskop. Hur kan vi hitta planeter kring andra stjärnor än vår sol – så kallade exoplaneter? Vi letar exoplaneter utifrån verkliga astronomiska observationer tagna med rymdteleskopet Spitzer. Vi analyserar bilder och mäter hur ljusstyrkan varierar och letar efter en förmörkelse från en planet.

Nyckelord: astronomi

Målgrupp: grundskolan åk 8-9
Tid: 1,5 tim
Gruppstorlek: 16
Möjliga lokaler: Meitner, Franklin, (Cleve, Curie, Kovalevsky) ( Datorer med ExoDo installerat krävs)

Förkunskaper: Eleven bör känna till solsystemets uppbyggnad.

Teori: Vi pratar om hur man letar efter planeter runt andra stjärnor än solen och därmed möjlighet till liv på andra platser i universum.

Laboration: Eleven får själv studera astronomiska bilder med hjälp av datorprogrammet ExoDo och leta efter en förmörkelse från en planet. Mätdata från programmet klistras in i en förberedd ecxelfil och analyseras med den.Laborationen handlar om den fotoelektriska effekten och den tolkning av den som gav Einstein nobelpriset 1921. Vi berör frågan; vad är ljus, är det partiklar?

Nyckelord: modern fysik

Målgrupp: gymnasiet Fy 2
Tid: 1,5 tim
Gruppstorlek: 16
Möjliga lokaler: Meitner, Cleve, Curie, Kovalevsky, Franklin

Förkunskaper: Kännedom om elektriska fält, rörelseenergi.

Teori: Vi diskuterar två hypoteser om ljuset och ser hur vi kan testa dem i praktiken. Efter att i ett experiment falsifiera den ena hypotesen, så diskuterar vi hur vi kan mäta energin hos fotoner med hjälp av fotoelektrisk effekt. Därmed kan vi uppmäta Plancks konstant.

Laboration: Eleverna utför två experiment. I det första undersöks om energin hos elektroner utslagna från en UV-belyst metallyta beror på UV-ljusets intensitet. Med en kvicksilverlampa, ett filter och en fotodiod kopplad till en dator testas hypotesen. Därefter diskuteras resultaten gemensamt och en ny teori presenteras: elektronernas energi beror på ljusets färg, eller frekvens. Detta testas med samma uppställning, med kvicksilverljusets olika färger. Genom att mäta stoppspänningen över fotodioden för olika färger kan Plancks konstant beräknas. Resultatet diskuteras och en gemensam slutsats tas fram. Laborationen är bra för att förklara ljusets partikelnatur, den ger en inblick i kvantmekaniken och låter eleverna öva sig i laborerande på ett mycket bra sätt.

Övrigt: Kan med fördel kombineras med laborationen elektrondiffraktion.Vi gör två klassiska experiment där vi testar hypotesen att energitillstånden i atomer är kvantiserade.

Nyckelord: modern fysik

Målgrupp: gymnasiet Fy 2
Tid: 1,5 tim
Gruppstorlek: 16
Möjliga lokaler: Meitner, Cleve, Curie, Kovalevsky, Franklin

Förkunskaper: Eleven ska vara bekant med Bohrs atommodell excitation av atomer, samt ha kännedom om elektriska fält, rörelseenergi och energienheten eV.

Teori: Vi diskuterar Bohrs atommodell och hur hypotesen att energinivåerna är kvantiserade kan testas.

Laboration: Eleverna utför ett experiment som är en förenklad version av det som James Franck och Gustav Hertz utförde år 1914 och som sedan ledde till att de erhöll Nobelpriset i fysik 1925.

Experimentuppställningen består av ett rör fyllt med neongas. Elektroner accelereras genom gasen och strömmen genom röret mäts. Genom att variera accelerationsspänningen och mäta strömmen genom röret kan eleverna bestämma energiskillnaden mellan nivåer i neonatomen.
Eleverna studerar vätets Balmerserie i ett emissionsspektrum med CCD-spektrometer, Rydbergs konstant bestäms eventuellt.

Övrigt: Laborationen passar bra att kombinera med laborationen Plancks konstant eller Elektrondiffraktion.

Vad tillverkar man glas, plast, jeans, läskburkar och läppstift av? Vi funderar över hur olika produkter tillverkas, vilka råvaror som används och om de kan komma tillbaka in i kretsloppet genom återvinning eller återanvändas.

Nyckelord: Miljö, kretsloppstänkande

Målgrupp:
Grundskola, åk 1-3
Tid:
1,5 tim, hela året
Gruppstorlek:
Helklass, max 30 elever
Möjliga lokaler:
Naturens Hus i Bergianska trädgården

Förkunskaper:
Det är bra om eleverna innan besöket pratat lite om kretslopp och återvinning.
Teori:
Vi går igenom begrepp som råvara och produkt samt pratar om skillnaden mellan förnyelsebar och icke förnyelsebar råvara. Vi går även igenom hur man kan minska resursanvändningen genom att recirkulera våra olika varor.
Laboration:
Eleverna funderar gruppvis över några olika produkter som vi har i vår vardag och försöker komma på vilken råvara som behövs för att tillverka dem. Vi pratar även om vad vi gör med dessa olika produkter när vi inte längre vill ha dem. Lektionen avslutas med en genomgång av ett kretslopp, från råvara till fabrik till produkt, via returinsamlingen åter in i fabriken. Det konstateras att det går åt mindre av den ursprungliga råvaran när den återvinns.
Samlingsplats:
Naturens hus