Elever nycklar blad

Svenska lövträd – resurssida

Koppling till kursplanen

Här hittar du de delar av ämnets syfte och centrala innehåll i läroplanen som berörs i denna aktivitet.

Biologi

Året runt i naturen

 • Årstidsväxlingar i naturen och växters livscykler.
 • Hur växter kan sorteras, grupperas och artbestämmas.
 • Namn på några vanligt förekommande arter.

Centrala begrepp och ord som berörs

 • Blomma
 • Frukt
 • Pollen
 • Frö
 • Livscykel
 • Löv
 • Bark
 • Årsring
 • Fotosyntes

Inför besöket

Förbered gärna en gruppindelning med tre elever i varje grupp. Kläder efter väder. Medhavd matsäck äter ni utomhus vid Naturens Hus.