Gymnasiearbeten

Vill du ingå i en projektgrupp där du får arbeta likt en forskare inom ditt valda ämne? Vi erbjuder stöd och inspiration inom de naturvetenskapliga ämnena, teknik och matematik. 

Vill du veta mer?
Se informationsträffen (29/8) i efterhand (30 min på KTHPlay).
Ta del av materialet som presenterades under träffen (pdf).

Vi samarbetar med forskare vid KTH och Stockholms universitet för att erbjuda handledning och stöd i gymnasiearbetet. Viss möjlighet finns också att hjälpa enstaka elever med frågor som inte direkt rör temana för de olika projektgrupperna.

Läs mer om vad KTH och Stockholms universitet kan erbjuda.

Aktuella projekt