Magnetit

Mineral, metaller och grundämnen

Vår värld är full av olika grundämnen och kemiska föreningar. Vad är egentligen ett grundämne och vilka kan vi hitta i jordskorpan?

Denna aktivitet består av två delar som tillsammans ger en första inblick i kemins och geologins värld. Vi undersöker mineralernas mekaniska, optiska och magnetiska egenskaper. Vi underöker också olika metaller och karaktärisera dem genom att jämföra deras värme- och elektriska ledningsförmåga.

Målgrupp: åk 4-6
Plats: Roslagstullsbacken 29, Vetenskapens Hus

Läs mer och boka detta skolprogram