Matematikinspiration på Pi-dagen

Vilka ekvationer har lösningar? Hur många lösningar kan de ha? Välkommen att fira Pi-dagen med en utflykt bland ekvationer. Aktiviteten passar för gymnasieelever.

Med ekvationer kan vi beskriva det mesta; ekonomi, sjukdomsspridning, klimat och allt däremellan. I skolan får vi lära oss metoder för att lösa ekvationer och vi vet att en andragradsekvation kan ha högst två lösningar. För den som läser lite högre matematik visar det sig också att en tredjegradsekvation kan ha högst tre lösningar. För sådana ekvationer har vi till och med formler för att hitta alla lösningar.  För ekvationer av högre grad än 5 har vi inte generellt sett formler längre, men vi kan fortfarande säga något om antalet lösningar till ekvationen. Följ med på en upptäcksfärd i ekvationernas värld på Pi-dagen.  

Jon-Magnus Rosenblad är doktorand vid KTH. Han arbetar med algebraisk geometri vilket innebär att han studerar geometrin av lösningar till polynomekvationer. Tidigare har han studerat matematik vid universitetet i Oslo. Under året som gått har han också jobbat med elever som skrivit sina gymnasiearbeten hos oss i Vetenskapens Hus. Under Pi-dagen kommer han, förutom att berätta om ekvationer, också ge inblick i hur det är att forska i matematik och vad elever som vill skriva gymnasiearbete i matematik kan förvänta sig. Dina elever får också chans att ställa frågor. 

Boka in dina elever på Pi-dagen

Läs mer om gymnasieprojekten i matematik

Läs mer om allt spännande som händer under Pi-dagen på vetenskapenshus.se/pi-dagen