Tomater och vikter på en våg

Kännbar klimatpåverkan

Hur engagerar du dina elever i en meningsfull diskussion om klimatförändringar och deras påverkan på vår planet?

Välkommen till en fortbildning som ger dig konkreta verktyg och aktiviteter för att integrera kunskap om CO2-avtryck och hållbar livsstil direkt i din undervisning. Fortbildningen är framtagen tillsammans med forskare på KTH.

Trevligt mingel och tilltugg ingår. Fortbildningen är kostandsfri!

Målgrupp: lärare åk 7-9 och gymnasiet
Tid: 31 januari kl. 15-18
Plats: Vetenskapens Hus

Läs mer om och boka fortbildningen