ForskarFredag

Hur är det egentligen att vara forskare? Syftet med ForskarFredag är att visa barn och unga att forskare är helt vanliga människor med ovanligt spännande jobb. I år senareläggs ForskarFredag, men boka in fredag den 27 november redan nu.

Varje år får tusentals elever i gymnasiet och åk 9 möta forskare i Stockholm. I år är inget undantag även om förutsättningarna ser lite annorlunda ut. På grund av den rådande pandemin är evenemanget dels framflyttat och dels kommer merparten av innehållet anpassas för att kunna erbjudas online, men vi vågar lova att tillställningen blir lika spännande som vanligt!

Vetenskapens Hus är huvudarrangör för evenemanget i Stockholm. Medarrangörer är KTH, Stockholms universitet, Karolinska Institutet och Stockholms stad. Nationell samordnare för ForskarFredag är Vetenskap & Allmänhet. ForskarFredag är en del av European Researchers’ night, som firas runt om i Europa varje år för att visa hur fascinerande, viktig och kul forskning är.


Mer information och kontaktuppgifter

Datum: 27 november 2020

Plats: AlbaNova universitetscentrum 

Projektledare: Marcus Angelin, tel 08-790 98 18 

Kommunikatör: Elin Ottergren, tel 08-790 98 45

Mer information finns på forskarfredag.se