Folkvimmel på ForskarFredag AlbaNova

Anmälan till forskarutställning

Under ForskarFredag i Stockholm 2024 arrangeras en “Forskarmässa” där du är med och visar upp din forskning på ett interaktivt sätt. Vi vågar lova en fartfylld och rolig dag och din medverkan uppskattas mycket av våra besökare, som består av elever i åk 9 och gymnasiet.
Varmt välkommen att anmäla dig!

Tid: Fredag den 27 september kl 9-15 (tid för framplock finns på morgonen och dagen innan)
Plats: AlbaNova universitetscenter

Vi vill ha in din anmälan senast den 16 juni. Det räcker med en registrering per organisation/forskargrupp.