Tekniska problem med bokningar

Publicerad 05-30-2018

Tyvärr har många upplevt en del problem med vårt bokningssystem då vi gjort nödvändiga uppdateringar. Vi beklagar detta och uppmanar dig att söka oss via telefon eller e-post om du inte lyckas boka besök. Under sommarperioden har vi minskad personalstyrka men svarar så snart vi kan.

Boka ditt höstbesök nu!

Publicerad 05-24-2018

Skolprogrammen i grön biologi bokas snabbt upp och kalendern fylls nu på även för hösten 2018.

Om du vill göra besök med dina elever i det gröna så är det klokt att boka in höstbesök nu! I laboratorierna i Vetenskapens Hus är bokningstiderna ungefär som vanligt.

Boka ditt besök hos oss!

Gamla Observatoriet utvecklas

Publicerad 02-23-2018

Nu ska Gamla Observatoriet utvecklas till ett naturvetenskapligt center för stadens elever och lärare där lokalernas unika historia och arkitektur nyttjas.

Stockholms stad köper nu det Gamla Observatoriet från 1753 av Kungliga Vetenskapsakademien. Vetenskapens Hus ska tillsammans med Stockholms stad driva utvecklingen av innehåll och aktiviteter. Besökarna ska möta vetenskapshistoria, digitalisering, rymdforskning och mycket annat.

Ny hemsida

Publicerad 12-08-2017

Vi håller nu på att slutföra arbetet med ny version av vår hemsida.

Vårt bokningssystem för elevgrupper genomgår i och med detta också en uppdatering. Uppdateringen av vår webb har flera viktiga mål, bland annat säkerställer vi att webben uppfyller alla lagkrav, ökar läsbarheten och förbättrar användarvänligheten.

Vi hoppas att arbetet inte ska påverka våra besökare allt för mycket i övergångsarbetet.