Covid och ditt besök hos oss

Publicerad 2020-06-22

Vi hälsar besökare varmt välkomna till oss igen – till hösten öppnar vi på ett omsorgsfullt sätt upp våra lokaler med begränsad kapacitet. Vi följer den information som löpande presenteras av Folkhälsomyndigheten, KTH och Stockholms universitet och anpassar verksamheten utifrån den. Ert besök kan därför med kort varsel komma att påverkas och vi frångår under perioden våra normala avgifter för sen avbokning. En rad åtgärder vidtas från och med juli 2020.

Kan stjärnor försvinna?

Publicerad 2020-06-29

Lär dig mer om astronomi och det naturvetenskapliga arbetssättet och hjälp samtidigt forskare att göra nya upptäckter!

I denna fortbildning berättar vi om hur natthimlen förändras med tiden och hur användandet av stora astronomiska dataarkiv är en viktig del av forskningen. Fortbildningen ger också en introduktion till ett medborgarforskningsprojekt som är väl lämpat för skolor och undervisningsverksamhet på olika nivåer.

Gymnasiearbete i höst. Nu kan du anmäla dig.

Publicerad 2020-06-28

Påbörjar du ditt sista gymnasieår i höst? Vill du ingå i en av våra projektgrupper som stöttar dig i gymnasiearbetet och lära dig forskningsmetodik inom det aktuella ämnet? Ansök nu!

Vi samarbetar med forskare vid KTH och Stockholms universitet för att erbjuda handledning och stöd i gymnasiearbetet. Viss möjlighet finns också att hjälpa enstaka elever med frågor som inte direkt rör temana för de olika projektgrupperna.