Nyfiken på kemi och hur det är att forska?

Publicerad 2019-03-14

Välkommen med dina gymnasieelever på rundtur i laboratorierna vid Institutionen för Fiber och Polymerteknologi, där ni får en presentation av kemiutbildningar på KTH och hur det är att jobba som forskare.

Institutionen för Fiber och Polymerteknologi (FPT) är en del av skolan för kemi, bioteknologi och hälsa. Det är den största akademiska institutionen i Sverige inom området naturliga och syntetiska polymerer. Vi hoppas att ni efter denna träff känner er inspirerade till att ta reda på mer om utbildningar inom kemi på KTH!

Först till kvarn!

Stjärnförsöket - delta i riktig forskning

Publicerad 2019-03-11

Vetenskapliga studier visar på oanade effekter på oss människor och vår omgivning på grund av allt ljus vi sprider på jorden. Vill ni veta mer?

I Stjärnförsöket får du och dina elever möjlighet att bidra till forskning om ljusföroreningar samtidigt som ni fördjupar er i ekologi, hållbar utveckling och stadsplanering.

Var med och bidra med forskningsunderlag i Stjärnförsöket vars första del genomförs i februari-april.

Målgrupp: Åk F-9, gymnasiet och allmänhet

Bolincentrets klimatfestival 13-15 maj 2019

Publicerad 2019-03-01

Program och aktiviteter ligger nu uppe!

Unga tycker att klimatförändringarna är den viktigaste samhällsfrågan idag enligt en undersökning från WWF/Sifo. Läget är allvarligt, men de goda nyheterna blir fler och fler! Som att den 1 januari 2018 trädde Sveriges nya klimatlag i kraft och varje regering har numer skyldighet att föra klimatpolitik som utgår från de klimatmål som riksdagen har antagit. Det är nu billigare att investera i förnyelsebar energi än i fossila bränslen och vanliga människor har insett att de genom aktiva val kan bidra till en bättre värld.

Pi-dagen 2019

Publicerad 2019-02-28

Pi-dagen 2019 bjuder på rymd, klimat och Pi-zza – som vanligt finns massor av spännande matematikaktiviteter för elever i åk 7-9 och gymnasiet.

Liv på Mars – fortbildning

Publicerad 2019-02-28

Kommer vi i framtiden kunna kolonisera andra planeter? Vad krävs för att vi ska kunna bo på Mars och hur undersöker vi förutsättningarna för att kunna göra det möjligt?

Välkommen på fortbildning den 18 mars där du får lyssna på forskare och testa laborationer inom kemi, biologi, teknik och fysik som belyser hur utforskning av Mars går till. Dagen avslutas med en öppen föreläsning om HABIT-modulen som kommer skickas till Mars nästa år.