3D-skrivare

Utforska material och design

Gå från idé till fysisk produkt och lär er om polymerers egenskaper under en halvdag hos oss. I det här aktiviteten kombinerar vi två skolprogram. 

Eleverna får dels utforska hur flera material kan kombineras för att skapa ett nytt material med bättre egenskaper. De får också designa föremål med ett CAD-baserat datorprogram som de sedan skriver ut på 3D-skrivare. Målgrupp är åk 7-9.

Boka denna aktivitet