Matematik

mattebanner2.jpg

Våra skolprogram Syftet med våra skolprogram i matematik är att på ett konkret vis låta elever möta annorlunda och inspirerande områden inom matematik. Aktiviteterna har utvecklats i samarbete med lärare, aktiva forskare och studenter - alla eldsjälar som brinner för att visa hur fascinerande ämenet är!
Under besöket möter ni en av våra pedagogiskt utbildade besöksledare som också studerar matematik som huvudämne vid KTH eller Stockholms universitet. Alla våra skolprogram i Vetenskapens Hus knyter an till kurs- och ämnesplaner i matematik och ger ett unikt tillfälle att utveckla sina matematiska förmågor (Skolverket ). Matematikbesök går även bra att kombinera med besök inom ett annat ämne.
Mer om våra skolprogram.

Boka besök
Du bokar ditt besök genom att skicka ett e-postmeddelande till matematik@vetenskapenshus.se ange önskat skolprogram, datum, skola, kommun, årskurs, antal elever samt dina kontaktuppgifter. Läs mer om att boka besök.

Lärarfortbildningar Gör den abstrakta matematiken konkret med roliga och laborativa aktiviteter. Under våra fortbildningar i matematik får du prova på och diskutera konkreta matematiklaborationer för högstadiet och gymnasiet som du kan ta med dig tillbaka till klassrummet. Aktiviteterna kopplar direkt till de nya kursplanerna samtidigt som de syftar till att stimulera elevernas intresse och fascination för matematik. Mer information och anmälan.

Fira Pi-dagen 2015! Under 13-14 mars 2015 erbjuder vi, förutom våra populära skolprogram i matematik, populärvetenskapliga föredrag, prova-på-aktiviteter och inte minst chansen att träffa ett helt gäng matematiker!
Mer information och anmälan.

Gymnasiearbeten Vetenskapens Hus erbjuder stöd åt elever som vill göra sitt projektarbete i matematik. Vi arbetar exempelvis med teman som handlar om valmatematik, analys av spel, talteori eller omöjliga integraler. Projekten handleds i samarbete med KTH Matematik. Mer information och anmälan.

Mattecoach på nätet Om elever får problem med matteläxan på kvällstid kan de få hjälp av våra mattecoacher. Varje måndag till torsdag, kl 17-20 sitter våra mattecoacher uppkopplade för att chatta matte med ungdomar som behöver hjälp. Läs mer på Mattecoach.se >>

Vi som arbetar med matematik i Vetenskapens Hus
Ämnesansvarig: Elin Ottergren, elin.ottergren@vetenskapenshus.se, tfn: 08 - 790 98 45
Utvecklingsledare: Micke Hellström, micke.hellstrom@vetenskapenshus.se, tfn: 08 - 790 97 80
Verksamhetsansvarig Mattecoach: Annica Hofberg, annica.hofberg@vetenskapenshus.se, tfn: 08-790 98 06