Colored blocks


BIOLOGI Kakao, parfym och saffran förgyller våra liv. Läs mer om etnobotanik och andra program - i laboratorierna och ute i det gröna.

Skolprogram


KEMI Luktar tång god sommar eller stinker den rutten fisk? Läs mer om doft och våra andra kemiprogram.


Skolprogram


TEKNIK Att skapa 3D-design är både coolt och utmanade. Läs mer om aktiviteterna inom de tekniska områdena.


Skolprogram


FYSIK Vad vet vi om svarta hål, galaxer och solens fläckar… Läs mer om astronomi och alla våra andra fysikprogram.


Skolprogram


MATEMATIK WRPWHQ ILQQV LQWH. Meddelandet är hemligt och därför krypterat. Läs mer om kryptering och våra andra matteprogram.

Skolprogram
Mattecoach

Startsida

pi.jpgFira Pi-dagen! Datum: 13-14 mars
Plats: Vetenskapens Hus och Kulturhuset
Anmälan för skolor (fredag): Via webformulär...
Målgrupp: elever och lärare i åk 7-9 samt gymnasiet (fredag) och allmänheten (lördag)

Kostnad: Kostnadsfritt för partners, skolprogram debiteras icke-partnes enligt normal taxa.

Läs mer om årets Pi-dagsfirande...


spektrum2.jpgLjusdag En fortbildning om ljusets egenskaper. Vi firar ju ljusets år!
Denna dag i mars ägnar vi åt ljusets egenskaper där vi tittar på grundläggande fysikaliska fenomen. Lyssna till prof. Gunnar Björk laborera sedan:
- Spektrum och ljusets vågegenskaper
- Fotoelektrisk effekt och ljusets partikelegenskaper
- Mätning av ljusets hastighet samt besök i Lasergrottan

Tid: 11 mars kl. 12.30-18.00, lunch och fika ingår. Inbjudan...

Läs mer om ljusets år...
Läs mer om vårens fortbildningar...


Fler aktuella händelser hittar du här...