Varför växer inte alla växter där de borde?

Vad behöver man plugga för att kunna svara på ovanstående fråga? Vi, Caroline och Matilda, är två doktorander som forskar på olika aspekter av växters utbredningsmönster. Under våra utbildningar, den ena i Tyskland och den andra vid Stockholms universitet, pluggade vi breda grundutbildningar i biologi och landskapsgeografi. Bland mycket annat så snorklade vi på västkusten, borrade efter isälvsavlagringar i torvmossar, räknade tusen år gammalt pollen, utarbetade vegetationskartor och lärde oss känna igen hundratals växter och djur. Med detta i bagaget sitter vi nu på samma kontor och funderar över varför växter växer där de växer och varför man inte alltid hittar dem där de borde finnas.

Presentationen kommer ges delvis på svenska och delvis på engelska.

Bilder: Caroline Greiser och Matilda Arnell

Tid
torsdag 20 maj 2021 16:00 - 16:45
Plats
Online
Målgrupp
Lärare, elever i gymnasiet och övriga intresserade
Medverkande
Caroline Greiser, Stockholms universitet
Matilda Arnell, Stockholms universitet