Rundsileshår

Växternas evolution

Går det att se på en växt var den har sitt ursprung? Vi studerar växternas anpassningar från tropiska regnskogar till torra öknar.

Under 400 miljoner år har växterna utvecklat unika evolutionära anpassningar som gett upphov till en stor variation i form och funktion. Vi diskuterar och reflekterar kring olika anpassningar, exempelvis giftiga växter, blad som fångar insekter och daggsamlande taggar.

Plats: Edward Andersons växthus i Bergianska trädgården

Boka Växternas evolution för gymnasiet