Priser och villkor

Skolprogram för elevgrupper från skola med avtal

Enskilda skolor i kommuner som har avtal eller kommuner som har avtal med oss besöker oss utan extra kostnad eftersom avgiften redan är betald av huvudman. Läs mer om vilka som har avtal.

Villkor för bokning av skolprogram

Din bokning av skolprogram är bindande när du har bekräftat ett bokningsförslag från oss. Bokningen ska vara oss tillhanda senast 10 arbetsdagar innan besöket. Syftet med besök med skolgrupper ska vara att komplettera undervisningen, inte att ersätta ordinarie undervisning.

Om- eller avbokning

Ni har alltid möjlighet att av- eller omboka skolprogram. Dock ska detta göras senast 5 arbetsdagar före den bokade aktiviteten. Vänligen mejla oss snarast ert ärende samt bokningsnummer. Vid sen av-/ombokning debiteras ni motsvarande hela besökskostnaden per elevgrupp.

Trivselregler

För att du som besöker oss ska få ut så mycket som möjligt av ditt besök så har vi gemensamma trivselregler. Det är viktigt att du som medföljande lärare har tagit del av dessa. Besöksledare har rätt att avbryta aktiviteter om deltagarna inte följer våra regler.
OBS! Miljön i laboratorierna vid AlbaNova respektive miljön i Bergianska trädgården skiljer sig åt. Läs därför noga igenom de trivselregler som gäller den lokal ni ska besöka. Ta del av våra trivselregler.

Skolprogram för elevgrupper från skola utan avtal

Tillhör du en skola (kommunal eller fristående) eller kommun som inte slutit partneravtal så debiterar vi genom fakturering för varje aktivitet du bokar för dina elever, enligt tabeller nedan.

OBS! Besöker ni oss flera gånger under läsåret kan det vara värt att ingå avtal med oss. Se om din skola har avtal med Vetenskapens Hus.

Prislista vt2023 för elevbesök i Vetenskapens Hus

Elever Tid Pris
Halvklass (1-17) 1-2 tim 1 900 kr
  >2-3,5 tim 2 300 kr
Helklass (18-34) 1-2 tim 2 800 kr
  >2-3,5 tim 3 600 kr

Prislista vt2023 för elevbesök i Naturens Hus

Elever Tid Pris
Halvklass (1-17) 45 min-1 tim 1 500 kr
  >1-2,5 tim 1 700 kr
Helklass (18-34) 45 min-1 tim 2 000 kr
  >1-2,5 tim 2 400 kr

Villkor för bokning av skolprogram

Din bokning av skolprogram är bindande när du har bekräftat ett bokningsförslag från oss. Bokningen ska vara oss tillhanda senast 10 arbetsdagar innan besöket. Syftet med besök med skolgrupper ska vara att komplettera undervisningen, inte att ersätta ordinarie undervisning.

Om- eller avbokning

Ni har alltid möjlighet att av- eller omboka skolprogram. Dock ska detta göras senast 5 arbetsdagar före den bokade aktiviteten. Vänligen mejla oss snarast ert ärende samt bokningsnummer. Vid sen av-/ombokning debiteras ni motsvarande hela besökskostnaden per elevgrupp. Detta gäller både er som har tecknat avtal och er som inte har avtal med oss.

Trivselregler

För att du som besöker oss ska få ut så mycket som möjligt av ditt besök så har vi gemensamma trivselregler. Det är viktigt att du som medföljande lärare har tagit del av dessa. Besöksledare har rätt att avbryta aktiviteter om deltagarna inte följer våra regler.
OBS! Miljön i laboratorierna vid AlbaNova respektive miljön i Bergianska trädgården skiljer sig åt. Läs därför noga igenom de trivselregler som gäller den lokal ni ska besöka. Ta del av våra trivselregler.

Lärarfortbildningar - skola med avtal

Läs mer om vilka som har avtal.

Pris

Skolor i kommuner som har avtal med oss har fri tillgång till våra lärarfortbildningar eftersom avgiften redan är betald av huvudman. Som enskild lärare anmäler du dig till de fortbildningar som har inplanerade datum eller så bokar du en av våra beställningsfortbildningar för exempelvis ditt arbetslag.

Villkor för bokning av lärarfortbildningar

Din anmälan till fortbildning är bindande när du fått en bokningsbekräftelse av oss. Du har alltid möjlighet att av- eller omboka din anmälan till fortbildning. Dock ska detta göras senast 5 arbetsdagar före den bokade aktiviteten om inget annat anges. Vänligen mejla oss snarast. Vid sen avbokning debiteras motsvarande kurskostnaden.
Om ni har gjort en beställning för en grupp lärare/pedagoger och avbokar senare än 10 arbetsdagar så debiteras ni max 10 000 kr/skola. Vi kräver minst 8 deltagare för att en fortbildning ska genomföras.

Lärarfortbildningar - skola utan avtal

Läs mer om vilka som har avtal.

Pris

Tillhör du en skola (kommunal eller fristående) eller kommun som inte slutit partneravtal kostar en fortbildning 1 000 kr/person om inget annat anges. Du faktureras då i efterhand.

Beställer du och dina kollegor en fortbildning, kontaktar ni oss för kostnadsförslag.

Villkor för bokning av lärarfortbildningar

Din anmälan till fortbildning är bindande när du fått en bokningsbekräftelse av oss. Du har alltid möjlighet att av- eller omboka din anmälan till fortbildning. Dock ska detta göras senast 5 arbetsdagar före den bokade aktiviteten om inget annat anges. Vänligen mejla oss snarast. Vid sen avbokning debiteras motsvarande kurskostnaden.
Om ni har gjort en beställning för en grupp lärare/pedagoger och avbokar senare än 10 arbetsdagar så debiteras ni max 10 000 kr/skola. Vi kräver minst 8 deltagare för att en fortbildning ska genomföras.

Kurser för unga

Pris

För pris se respektive kurs; helgkurser, sommarkurs för tjejer, upptäckarkurs.

Villkor för bokning

Er anmälan är bindande och eventuell avanmälan sker skriftligt så snart som möjligt, dock senast en vecka före kursstart, sen avanmälan ger inte rätt till ersättning. Om ni bekräftat er plats på kursen med swishbetalning så återbetalas inte avgiften förutom i undantagsfall (läs vidare). Ersättning ges med presentkort (fler detaljer specificeras per kurs). Vetenskapens Hus återbetalar alltid om ert barn blir långvarigt sjuk och med läkarintyg kan styrka att hen ej kan närvara på kursen.
Vid kortvarig sjukdom, och andra orsaker som leder till att ert barn missar ett fåtal tillfällen görs ej någon återbetalning eller ersättning. Eventuella ändringar i kursupplägget kan göras.

Trivselregler

OBS! Miljön i laboratorierna vid AlbaNova respektive miljön i Bergianska trädgården skiljer sig åt. Läs därför noga igenom de trivselregler nedan som gäller den lokal du ska besöka. Ta del av våra trivselregler.

Integritetspolicy

Ta del av hur vi behandlar dina/era personuppgifter, enligt gällande dataskyddsförordning, genom att läsa vår integritetspolicy.

Kontakt

Vid frågor kontakta oss på 08-790 98 22, må-to kl. 8-17, eller ämnes- och bokningsansvariga.

Vägbeskrivningar till våra lokaler.