Robotar på en bana

Robotprogrammering och spelmatematik

Två laborativa skolprogram i teknik och matematik där eleverna utforskar strategier för att vinna ett spel och för att styra en robot.

Hur kan en robot programmeras så att den klarar att undvika hinder eller känna igen färger? I vilka sammanhang är det användbart? Eleverna får här lära sig robotprogrammering från grunden och introduceras till begrepp såsom loopar och villkorssatser.

Vi provar på kombinatoriska brädspel som vi kan analysera matematiskt. Analysen ger oss en strategi där vi kan garantera att vi vinner varje gång. Det är inte bara väldigt roligt utan ger eleverna en första ingång till hur algoritmer och AI i dataspel fungerar.

Boka detta kombinationspaket för åk 7-9