Bildgalleri

Här hittar du ett axplock av bilder som illustrerar vår verksamhet.

Vetenskapens Hus äger samtliga rättigheter till nedanstående bilder. Dessa bilder får endast användas i sammanhang som syftar till att beskriva vår verksamhet. All annan användning, reproduktion eller spridning av bilderna är otillåten användning och kan leda till rättsliga åtgärder enligt tillämplig lagstiftning. Ange “Foto: Vetenskapens Hus” när du använder våra bilder i din kommunikation.

Vill du har fler bilder eller är osäker på om du får använda något av våra foton, kontakta kommunikation@vetenskapenshus.se