Logotyp

Vår logotyp

Formen på vår logotyp ska kunna associeras till många områden inom naturvetenskapen och har ingen entydig, självklar tolkning. Färgerna symboliserar våra fem ämnesområden: biologi, fysik, kemi, matematik samt teknik. Dessa låter vi återkomma som färgelement i presentationsmaterial och på andra sätt i verksamheten.

Olika utföranden

Vår logotyp finns i tre olika varianter (som vardera finns i tre olika färgutförandena).

  • liggande med text invid symbolen,
  • stående med text under, samt symbolen utan text,
  • enbart text som undantagsvis kan användas.

Användning

Vår logotyp används:

  • …i första hand i färg mot vit bakgrund,
  • …i andra hand i svart mot vit bakgrund,
  • …i tredje hand i vitt mot svart bakgrund.

Viktiga tumregler

  • Proportioner får inte ändras, varken i symbol eller mellan symbol och text.
  • Logotypen får inte användas i löpande text.
  • Logotypen (figurmärket) ska inte göras mindre än 10 mm i höjd.

Frizon

Logotyper ska normalt sett ha en viss fri yta, en frizon, runt om för att framträda tydligt. I frizonen får inte någon annan text eller dekor placeras. Frizonen runt Vetenskapens Hus logotyp ska vara minst en fjärdedel av märkets höjd.


Filer

Kontakt

Har du frågor om vår logotyp kontakta kommunikation@vetenskapenshus.se