Gruppvisning i växthuset

Möt livets utveckling i växthuset

Hur kan växter överleva i extrem torka eller växa utan jord? Växterna har anpassat sig till sina olika livsmiljöer genom årmiljonerna och vissa av lösningarna är helt fantastiska!

I Edvard Andersons växthus i Bergianska trädgården undersöker vi detta tillsammans. Välkomna i helklass på en aktivitet som är 75 minuter.

Målgrupp: åk 5-6
Plats: Edvard Andersons växthus, Bergianska trädgården

Boka Livets utveckling