Helgkurser på Vetenskapens Hus

Vetenskapens Hus anordnar helgkurser i naturvetenskap, teknik och matematik för barn och ungdomar i åldrarna 6-16 år. Målet med kurserna är att barnen/ungdomarna ska lära genom att göra, våga ställa frågor, ha roligt med teknik och naturvetenskap och träffa på mer avancerade experiment.

Deltagarna handleds av universitetsstuderande från KTH och Stockholms universitet som vi tror är spännande förebilder.

Kurser hösten 2021

Helgkurs 6-12 år

Information publiceras i augusti.

Helgkurs 13-16 år

Information publiceras i augusti.

Upptäckarkurs

Barn 6-12 år. Information publiceras i augusti.

Experimentera tillsammans

Barn 6-12 år med förälder. Mer information kommer i augusti.

Kontakt

barnkurs@vetenskapenshus.se