Helgkurser på Vetenskapens Hus

Vetenskapens Hus anordnar helgkurser i naturvetenskap, teknik och matematik för barn och ungdomar i åldrarna 6-16 år. Målet med kurserna är att barnen/ungdomarna ska lära genom att göra, våga ställa frågor, ha roligt med teknik och naturvetenskap och träffa på mer avancerade experiment. 

Deltagarna handleds av universitetsstuderande från KTH och Stockholms universitet som vi tror är spännande förebilder.

Kurser våren 2021

Helgkurs 6-12 år

INSTÄLLD pga pandemin.

Helgkurs 13-16 år

INSTÄLLD pga pandemin.

Upptäckarkurs 

Barn 6-12 år. INSTÄLLD pga pandemin.

Experimentera tillsammans

Barn 6-12 år med vuxen. Denna kurs kommer att genomföras i maj, eventuellt online. Mer information kommer i slutet av mars.

Kontakt

barnkurs@vetenskapenshus.se