Cosmic Rays, Nasa Gov

Kosmisk strålning

Gör riktiga mätningar med partikeldetektor för att undersöka kosmisk strålning i ditt gymnasiearbete. Du väljer själv vad du vill undersöka och hur du lägger upp arbetet. Sedan kommer du t.ex. att kunna jämföra dina mätningar med mätningar som Christer Fuglesang gjort på rymdstationen ISS.

Gymnasiearbetena inleds under höstterminen då vi träffas vid 5-6 tillfällen. Under träffarna varvas eget arbete med information kring kosmisk strålning, hjälp med att välja en frågeställning, planera projektet och lära dig hur detektorerna fungerar. Under tidigare projektomgångar har vi exempelvis skickat upp detektorer i väderballong till ca 37 000 meters höjd för att göra mätningar vid olika höjder i atmosfären.

I början av våren avslutas projektet med en mini-konferens där alla deltagare presenterar sina resultat.

Uppstart onsdag 18/9 kl 17.30 - 19.30 på AlbaNova universitetscentrum.

SCHEMA 2019

Träff 1: Ons 18/9 kl 17:30 – 19:30
Introduktion
Föreläsning: Kosmisk strålning intro (pdf från föreläsningen finns längst ner på sidan)
Genomgång detektorer, demonstrationer

Träff 2: Ons 2/10 kl 17:30 – 19:30
Föreläsning: Experimentutförande
Lab: Kosmisk strålning, testa detektorer
Diskutera möjliga frågeställningar

Träff 3: Ons 16/10 kl 17:30 – 19:30
Föreläsning: Mätosäkerhet
Genomgång av dataanalys, uppföljning av lab
Formulera frågeställning, förbereda ballongflygning
Diskussion och frågor

Lör 2/11 (om vädret tillåter)
Myonmätning i atmosfären med väderballong

Träff 4: Ons 13/11 kl 17.30 – 19.30
Genomgång av data från ballongflygningen.
Dataanalys
Presentation av alla gruppers frågeställningar
Diskussion och frågor

Träff 5: Ons 27/11 kl 17.30 – 19.30
Gästföreläsning
Diskussion och frågor

Träff 6: Ons 11/12 kl 17:30-19:30
Frågetillfälle – frivilligt (anmäl innan)

Jullov

Träff 7: Ons 12/2 kl 17:30-19:30
Mini-konferens – Presentation av resultat

Kontakt: Stefan Åminneborg

Data från ballongflygningar
Kursinformation gammal
Litteratur- och länklista
Projektbeskrivning och bakgrund