Kluringar under Pi-dagen 2017

Pi-dagen

Under Pi-dagen erbjuder Vetenskapens Hus aktiviteter för elever i åk 7-9 och gymnasiet. Aktiviteterna möter ni dels i Vetenskapens Hus men också i grannbyggnaden AlbaNova universitetscentrum.

Pröva skolprogram i matematik, hör populärvetenskapliga föredrag, gå med i matteklubben, få hjälp av en mattecoach, upplev en matematisk utställning, lös mattekluringar, tävla i matematik och möt matematikforskare.

Den 14/3 firas Pi-dagen världen över - inte minst i skolorna. Talet π approximeras vanligtvis till 3.14 och i USA, som är tongivande, skrivs datum på formen 3/14. Därför har just den 14:e mars valts för att uppmärksamma talet π. Många matematiker firar skämtsamt dagen med att äta pizza & paj (engelskans "pie" uttalas på samma sätt som π).

Vetenskapens Hus anordnar aktiviteter under Pi-dagen sedan 2014 för elever i högstadiet och gymnasiet.

Upptäck intressant och annorlunda matematik genom

Populärvetenskapliga föredrag, skolprogram i matematik, prova-på-aktiviteter, tävlingsmoment och information om matematikutbildningar i Stockholm.

Syftet med pi-dagen är att visa upp intressant och annorlunda matematik samt informera om matematikutbildningar i Stockholm. Evenemanget arrangeras av Vetenskapens Hus i samarbete med KTH, Stockholms universitet, Stockholms Matematikcentrum och Mattecoach på nätet.

Pi-dagen är ett samarbete mellan Vetenskapens Hus, SMC, KTH, Stockholms universitet och Mattecoach på nätet.

Tips

Läs mer om våra skolprogram i matematik.

Kontakt

Elin Ottergren, matematik@vetenskapenshus.se