Edutainmentdag på Gröna Lund

På grund av det rådande läget är årets Edutainmentdagar tyvärr inställda.

Tillsammans med Gröna Lund, Stockholms Stad och Nationellt Resurscentrum har Edutainmentdagarna genomförts sedan 2009 och ända. Syftet med dagarna är att hjälpa elever till ökad förståelse för fysik, teknik och matematik. 

Det rådande förbudet mot allmänna sammankomster och offentliga tillställningar för fler än 50 personer påverkar hela Gröna Lunds verksamhet som i dagsläget inte får hålla öppet. Årets Edutainmentdagar och den förberedande lärarträffen ställs därför in.

Läs mer om Edutainmentdagarna på Gröna Lunds webb.

För lärare

Vi anordnar en lärardag i augusti på Gröna Lund i förberedande syfte, där lärare får möjlighet att prova på och diskutera de attraktioner och uppgifter eleverna möter under Edutainmentdagarna på hösten.

För elever

Elever inbjuds tillsammans med sin lärare på högstadiet och gymnasiet att under en heldag utföra experiment och diskutera fysiken, tekniken och matematiken bakom attraktionerna på nöjesfältet.

Arrangörer

Edutainmentdagarna anordnas av Gröna Lund, Nationellt Resurscentrum för Fysik och Vetenskapens Hus.

Kontakt och mer information

@email