Bokningsformulär

Besöksupplägg
Välj alla skolprogram ni vill göra under bokningen från våra skolprogram ».
Bokningar accepteras i mån av plats och ska vara oss tillhanda minst två veckor innan besöket. Vi rekommenderar god framförhållning för att vi ska kunna tillmötesgå era önskemål så väl som möjligt. Beskriv gärna utförligt när ni kan och vill komma. Vid större bokningar, beskriv gärna i detalj det schema ni önskar.
Gruppinformation
Om gruppen är åldersintegrerad eller på annat sätt inte kan beskrivas enligt ovan, välj då den årskurs som passar på flest av eleverna i gruppen.
Skolinformation
Partnerinformation

OBS. Partnerinformation här betyder inte att ett visst besök faller, eller inte faller, under ett visst avtal. Våra kontrakt är fyllda med specialfall som är svårtolkade av vårt system. Huruvida ett besök faller under ett avtal bedöms av ansvarig personal.

Se vår detaljerade partnerinformation för mer information och kontaktuppgifter.

Kontaktuppgifter
Övrigt
Finns det exempelvis särskilda behov bland eleverna, har gruppen rest långt, eller finns det annan information som är viktig för oss att veta om.