Besöksupplägg
Välj alla skolprogram ni vill göra under bokningen från våra skolprogram.

OBS: Laboratorierna vid AlbaNova byggs om fram till höstlovet ("Plats: Vetenskapens Hus"). Under denna period erbjuder vi aktiviteter anpassade efter bygget.

Skolprogram i Naturens Hus hålls som vanligt.

Bokningar accepteras i mån av plats och ska vara oss tillhanda minst två veckor innan besöket. Vi rekommenderar god framförhållning för att vi ska kunna tillmötesgå era önskemål så väl som möjligt. Beskriv gärna utförligt när ni kan och vill komma. Vid större bokningar, beskriv gärna i detalj det schema ni önskar.
Gruppinformation
Skolinformation
Partnerinformation

OBS. Ovan information betyder inte att ett visst besök faller under det angivna avtalet. Informationen här visar endast vad som är registrerat i vår databas. Huruvida ett besök faller under ett avtal bedöms av ansvarig personal.

Se vår detaljerade partnerinformation för mer information och kontaktuppgifter.

Kontaktuppgifter
Övrigt