SARS-CoV-2 och loggor

Bioinformatik – resurssida

Koppling till ämnesplanen  

Biologi 2

Här hittar du de delar av ämnets syfte och centrala innehåll i läroplanen som berörs i denna aktivitet.

Biologins karaktär och arbetsmetoder

  • Avgränsning och studier av problem och frågor med hjälp av biologiska resonemang.
  • Användning av genetiska data för studier av biologiska sammanhang.  

Centrala begrepp och ord som berörs

  • Aminosyrasekvens/peptidsekvens
  • Nukleotidsekvens, 5’-3’ och dubbelsträngat DNA
  • Mutation
  • Nonsense
  • Missense
  • Reading frame (läsram)
  • Alignment (sekvensjämförelser)

Koppling till FN:s Globala mål för hållbar utveckling

(3) God hälsa och välbefinnande 


Arbetsmaterial