Kreativa processer i skolan

Publicerad 2020-05-19

Hur ser yngre barns kreativa processer i nv-undervisningen ut?

Välkommen till en onlineföreläsning med Cecilia Caiman, lärarutbildare och forskare i naturvetenskapsämnenas didaktik vid Stockholms universitet.

Cecilia är just nu engagerad i frågor som berör barns röst i det offentliga rummet och hur de unga kan få mer inflytande i skola och förskola.

Tips! Digitalt undervisningsmaterial

Publicerad 2020-05-19

Nu när Stockholms universitet inte kan bjuda in skolor vill de istället bjuda på digitalt utbildningsmaterial.

Nu finns en samling filmer, populärvetenskapliga forskarblad, öppna föreläsningar, "Frågvis-boken" och annat som du kan använda i din undervisning.

ForskarFredag i november – save the date

Publicerad 2020-05-19

I år senareläggs ForskarFredag, men boka in fredag den 27 november redan nu.

Varje år samlar ForskarFredag i Stockholm tusentals nyfikna elever i gymnasiet och åk 9. Under shower, utställning och dialoger får de träffa personer som berättar om livet som forskare.

På grund av den rådande situationen har europeiska Researchers Night, som ForskarFredag är en del av, beslutat att senarelägga evenemanget.