Mästarklasser i partikelfysik

Gymnasieelever i år 3 och lärare får under en dag möjlighet att stifta bekantskap med partikelfysik. Vi arbetar med riktiga forskningsdata från CERN. 

Dagen är kostnadsfri och arrangeras av Vetenskapens Hus i samarbete med partikel- och astropartikelfysik vid KTH och partikelfysikgruppen vid Fysikum, Stockholms universitet.

Tillsammans med fyra andra europeiska universitet kommer vi under dagen att analysera forskningsdata från ATLAS-detektorn vid CERN.
 
Programmet inleds med föreläsningar i partikelfysik samt demonstrationer och experiment. Under eftermiddagen analyserar vi partikelkollisioner och vi får även tillfälle att möta forskargrupper inom partikelfysik vid AlbaNova. Dagen avslutas med en videokonferens där vi sammanställer våra analyser.

Arrangemanget är kostnadsfritt!

Tid: må 20 mars, kl. 9-17
Målgrupp: gymnasielever och lärare.
Anmälan: via formulär (senast 13/3)
Kontakt: @email

Foto: atlas.ch