Geologins dag

Publicerad 2019-06-01
Geologins dag

Hur går det egentligen till att göra en upptäckt? Varför blir vissa allergiska mot pollen? Varför har växter pollen och vad har de för funktion?

Hör när forskare berättar om pollen och låt dina elever utforska olika sätt att upptäcka nya saker. Geologins dag arrangeras av Stockholms universitet, Naturhistoriska riksmuseet och oss på Vetenskapens Hus. 

Varmt välkomna!

När? Onsdag 18 september 2019, 9:30-11:00, 11:00-12:30 eller 13:30-15:00
Var? Högbomsalen, Geovetenskapens Hus, Frescati
Målgrupp: elever i åk 4-6
Anmälan senast 12 september till elisabeth.dacker@geo.su.se

Information om övriga aktiviteter för allmänheten lördagen den 14 september.