Pi-dagen

Under Pi-dagen erbjuder Vetenskapens Hus aktiviteter för elever i åk 7-9 och gymnasiet. Pröva skolprogram i matematik, hör populärvetenskapliga föredrag, gå med i matteklubben, få hjälp av en mattecoach, upplev en matematisk utställning, lös mattekluringar, tävla i matematik och möt matematikforskare. 

Den 14/3 firas Pi-dagen världen över - inte minst i skolorna. Talet π approximeras vanligtvis till 3.14 och i USA, som är tongivande, skrivs datum på formen 3/14. Därför har just den 14:e mars valts för att uppmärksamma talet π. Många matematiker firar skämtsamt dagen med att äta pizza & paj (engelskans "pie" uttalas på samma sätt som π).

Vetenskapens Hus anordnar aktiviteter under Pi-dagen sedan 2014. Syftet med dagen är att elever i högstadiet och gymnasiet ska få chans att upptäcka intressant och annorlunda matematik genom populärvetenskapliga föredrag, skolprogram i matematik, prova-på-aktiviteter, tävlingsmoment och information om matematikutbildningar i Stockholm. Pi-dagen är ett samarbete mellan Vetenskapens Hus, SMC, KTH, Stockholms universitet och Mattecoach på nätet.

Läs mer om Vetenskapens Hus skolprogram i matematik

Tips på pi-aktiviteter att göra i skolan och mer om pi.

Läs om tidigare års firande i Vetenskapens Hus:
Pi-dagen 2016
Pi-dagen 2017

Syftet med pi-dagen är att visa upp intressant och annorlunda matematik samt informera om matematikutbildningar i Stockholm. Evenemanget arrangeras av Vetenskapens Hus i samarbete med KTH, Stockholms universitet, Stockholms Matematikcentrum och Mattecoach på nätet.

Anmälan 2018: via www.kth.se/form/pidagen2018
Kontakt: elin.ottergren@vetenskapenshus.se
Tfn: 08-790 98 45